Tidslinje

Tidslinje för Kalvlund

Från ca 1600 - nutid. Ett försök att ge en överskådlig bild över vem som bodde var i Kalvlund och även i förhållande till annat som hände under deras livstid.

Tidslinje för Kalvlund


Från och med 1771 redovisas familjerna per gård ur Husförhörslängderna. Dessa skrevs i 5-års-perioder varför detta också är intervallet i tidslinjen.

I tidslinjen anges Man och Hustru med namn, dock inte alla deras barn. Med så många barn och redovisat i 5-års-perioder skulle det bli väldigt många upprepningar vilket i sin tur skulle minska överskådligheten.


Pigor och drängar har inte angetts konsekvent utan enbart i vissa fall där det funnits kuriosa uppgifter eller de gånger då t.ex. en piga gift sig med en son på gården.

Alla pigor och drängar finns dock i Husförhörslängderna och man kan generellt säga att man oftast hade två pigor och en dräng i Västistuga och Östistuga. På Del oftast en piga.

Mot slutet av 1800-talet var det bara Västistuga som hade dräng, Karolina var ju ensam med barnen.

Att ta hand om föräldralösa barn och/eller inhyses pigor var också relativt vanligt, givetvis mot ersättning av socknen.

Exempel från källmaterialet: Husförhörslängden 1817-22


I husförhörslängderna skrivs Kalvlund på många olika sätt, den gamla stavningen var ju Kalflund men det  förekommer varianter som Kalvelunda och som i det här fallet Karlund.

Pga dålig upplösning av helsidesbilder hos Arkiv Digital består nedan av flera sammanfogade bilder, därav ojämnheterna i kanterna. I originalet är Daniel Nilsson Brask och Pär Torpengrens hushåll på ena sidan, följt av Peter Olssons på nästa.


En smula anmärkningsvärt är att den mest läskunniga i Kalvlund vid denna tid, var en kvinna;  Anna Segolsdotter på Del. Hon var den enda som fick fullt kryss på Läskunnighet vid sidan av katekesen. (Läser i bok avsåg lilla katekesen och många gånger handlade det mer om att lära sig den utantill än att i själva verket kunna läsa).

Karta med gårdsnamn i Kalvlund, Häljelund och angränsande del av Vammerviken.

Klicka på kartan för att se större version.