Sveriges regent   Drottning Kristina Karl X, Karl XI Karl XII, Ulrika Eleonora, Fredrik I Adolf Fredrik Gustav III,  Gustav IV Adolf Karl XIII Karl XIV Johan Oscar I Karl XV Oscar II Oscar II, Gustav V Gustav V Gustav VI Adolf Gustav VI Adolf, Carl XVI Gustaf *
Samtida händelser   Trettioåriga kriget  Slottet Tre Kronor brinner. De första Vallonerna invandrar till Sverige Karl XII skjuts 1718. Carl von Linné, Vivaldi och Bach är verksamma Gregorianska kalendern införs i Sverige 1753 USA's självständighetsförklaring, Mozart och Bellman är verksamma, Franska revolutionen, Gustav III skjuts, Napoleonkrigen Gustav IV avsätts, Sverige förlorar Finland Napoleon besegras vid Waterloo Första sparbanken för privatpersoner. Braille utvecklar blindskriften. Första fotografiet. Tio-årigt älgjaktsförbud inleds i Sverige. Göta Kanal invigs. Järnvägsbyggen i England och USA. Morse uppfinner telegrafen. Göteborg först i Sverige med gasbelysning Guldrush i Kalifornien, Revolutioner i Europa Charles Darwins Evolutionsteori publiceras Amerikanska inbördeskriget. Livegenskapen avskaffas i Ryssland. Alfred Nobel tar patent på Dynamit. Dalslands Kanal invigs. Järnvägens stambanor öppnas. Kejsardömet Tyskland bildas. Husqvarna börjar tillverka symaskiner. Fransk-Tyska kriget. Edison uppfinner glödlampan. Meter-systemet införs. Första elektriska gatbelysningen i Stockholm. Vatten och bröd-straffet avskaffas. Coca Cola uppfinns. Jack Uppskäraren härjar i London. Unionen mellan Sverige och Norge upplöses 1905. Titanics undergång. Revolution i Ryssland. Kreuger-kraschen, Depression och Andra världskriget. Andra Världskriget.  Koreakriget, Rymdfärder, Elvis, Beatles Oljekris, Vietnamkriget avslutas, Persondatorer Internet, Terrorism, iPod/iPhone, Finanskris
Källa Blomskogsboken Karta, Köpekontrakt Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blå text ordagrant återgiven ur Husförhörslängderna. Övriga källor : skifteskartor och tillhörande handlingar 1802, 1853-55,  1874 Hfl och Församlingsbok        
År 1610-1628 1632-1660 1660-1686 1688-99 1700-1750 1750-1770 1771-76 1777-82 1783-94 1795-99 1800-05 1805-09 1810-16 1817-21 1822-26 1826-31 1831-36 1836-41 1841-46 1846-52 1853-60 1861-70 1871-75 1876-80 1881-85 1886-95 1895-1920 1920-40 1940-50 1951-69 1970-1999 2000 - 
Kronohemmanet Ekenäs Kronoskattehemmanet Ekenäs Kalvlund Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 1. "Jon Olufssons stuga" Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 1                                                                                                                                    Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 1                                                                             Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 1 Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                            Östistuga                                                                                           
I hjonelagslängden från 1610 finns i Ekenäs ett hjonelag (familj) med två personer , dessa är husbonden "her Anders" och den andra personen är förmodligen hans hustru. Dessutom finns en piga. Ekenäs hemman ägs sedan 1632 av Reinhold Sakariasson som köpt det av Kronan.  Kalvlund ej uppodlat på tidigaste kartan över Ekenäs hemman 1643. I skattelängden 1646 anges Jon Andersson som bonde på Ekenäs. sid 90/91 i Blomskogsboken, Reinhold Sakariasson : Mannen ägde hela Ekenäs. Reinhold begärde syn av Ekenäs enl domboksprotokoll 1668:193-194.   I Blomskogs första kyrkobok finns Jons söner Oluf Jonsson och Segol Ekerot med i samband med olika dop. De anges som boende i Kalflund och Ekenäs. Kalvlund är ett av de få traktnamn som anges istället för hemmanets namn.   Att man gör skillnad på Ekenäs och Kalvlund i samma notering i kyrkboken måste betyda att man ser en reell skillnad mellan de två ställena. Efter 1690 står Oluf som boende i Ekenäs istället för Kalvlund och det omvända gäller för Segol. Deras barn återfinns dock senare som boende i Kalvlund varav Segols söner senare flyttar till Ekenäs, Blickserud och Röstegen.  Jon Olufsson  fo 1677, gift första gången 1709. Bosatt i Kalvlund 1708 när han köper mark i Sundsbyn. Barnen födda i Sundsbyn. Tänkbart att han flyttar till Sundsbyn när han gifter sig och tillbaka till Kalvlund efter att fadern Olof dött 1726, se även uppgifterna här till höger om uppdelningen av hemmanet. VT 1732 ingavs ett delningsinstrument avseende hemmanet Ekenäs.   Jons hustru Karin dör 1751 och han gifter 1754 om sig med Elin (från Hus 2)   Jon Olsson- överstruken död   Hustrun Elin -överstruken,   Son Börje ofärdig ofärdig Börje Jonsson, hustru Anna,  flickan Anna (hustru Annas dotter före äktenskapet)  Br Börje Jonsson ofärdig,  Hustru Anna Andersdotter, dottern Catharina, Hustr dottern Anna Persdotter Br Börje Jonsson ofärdig, Gift Anna Andersdotter, dot Catharina Bruk Börje Jonsson   död 1802  ofärdig. Enk hu Anna -överstruken. Daniel Brask. Dot (överstruket) Hust Catrina Börjesdotter (de gifte sig 1802) Son Göran  Sv:Modern Anna Andersdotter.   står på samma sida som dottern och mågen, se Östistuga nedan,  men hade egen dräng. Kanske bodde hon kvar i gamla huset och därför betraktad som ett hushåll i hfl Baserat på skifteskartor har den gamla stugan vid vägkorsningen rivits/flyttats någongång under åren 1802-53. Sannolikt kring 1820 då Börjes änka Anna flyttat in hos dotter och måg i Östistuga. B Daniel Nilsson Brask. Hust Britta Persdotter. Barnen. Br Daniel Brask Hust Britta Pehrsdotter  död 20/2 27, barnen. Flyttat t Gilldalen 26/2 24.   Br Göran Danielsson, H Anna Maria Segolsdotter, barnen.   Pig Britta Olsdotter  notering: lefver af sitt arbete bräcklig. Hon flyttas 27 till Pehr Torpengren. Br Göran Danielsson Brask. H Anna Maria Segolsdotter, barnen.   Rotehjonet Pigan Britta Persdotter  Giktbruten vanför har Rote.    Inhyses Enkefru A Lisa Brask f 1769 Grafva död 20/6 (tidigast 34 då hon tog nattvard). Inhyses systern Mamsell Eva Sofia Tydén f 80 Grafva.  Olof Tholsson i Ekenäs förmyndare. Br Göran Brask, H Anna Maria Segolsdotter, barnen. Inhyses Rotehjonet Pigan Britta Pärsdotter  notering: giktbruten.   Inhyses Mamsell Eva Sophia Thydén. Olof Tholsson i Ekenäs förmyndare. Flyttad till Östra Ulleröd 36. Göran Brask. H Anna Maria Segolsdotter, barnen Eg Göran Brask  död 9/5 51. Hu -överstruket  Enka Anna Maria Segolsdotter, barnen. Eg. Petter Pettersson  notering: Enka efter Göran Brask. Äkt lysning d 5/8 53 med Dr Petter Pettersson.   Enka -överstruket  Hust Anna Maria Segolsdotter. På båda finns även noteringen 12/8 60.   st Son Samuel Brask, st Son Lars Daniel Brask, st Son Gabriel Brask, st Dotter Sara Lisa Brask, även hon har noteringen 12/8 60.  Eg -överstruket och ersatt av Brodern Samuel Brask gift och flyttat till Bön, Torrskog 5/11 69 -överstruken.       Broder -överstruket och ersatt av Egaren Lars Daniel Brask   Äkt med Lisa Katrina Anderd. 28/7 65.   Lisa Katarina Andersdotter   do Dräng Gabriel Brask  notering: Äkt med Albertina 7/11 65   flyttat 64. Syst Sara Lisa flyttat till modern och styvfadern 19/11 67.   Samtliga överstrukna.    Senare (längre ner samma sida) Eg Lars Daniel Brask  H Lisa Katrina Andersdotter, barnen. Gården brukas gemensamt av bröderna Samuel och Lars Daniel.      Lars Daniel Brask, Hu Lisa Catharina Andersdotter, barnen. Hemmansklyvning 1873 av Östistuga, som delas i tre delar mellan Lars, Samuel och Sara Lisa Brask. Se även Höglund. Brodern Gabriel har alltså lösts ut ur boet tidigare. Lars Daniel måste sedan ha köpt Samuels del av gården eftersom den delningen aldrig kommer till stånd.  Eg Lars Daniel Brask, Hu Lisa Catharina Andersdotter, barnen. Eg Lars Daniel Brask, Hu Lisa Katarina Andersdotter och barnen Eg Lars Daniel Brask   Hu Lisa Katarina Andersdotter, barnen Lisa Katharina dör 1896. Sonen Arvid flyttar 12/10 96 till Silbodal, sonen Oden volontär vid Lifregementet till fots, sonen Anders Göran "å Cheilers mek.verkstad 98, Gborg"  fick frejdbetyg 3/6 1899. När sonen Arvid emigrerar till USA 1904 bor hustrun Agnes med barnen i Östistuga ca ett år innan de reser till Arvid i Attleboro. Sonen David till Gustavsfors 1906, sonen Arthur bor tillsammans med fadern Lars Daniel kvar på gården. 1917 gifter sig Arthur med Maria Emanuelsson, sonen Georg föds samma år. Lars Daniel Brask dör 1926. Egendomen delas i arvsskiftet efter LD Brask 1929, se även Myra. Man följer till stora delar den skiftesdelning som gjordes 1873 men justeras något. Arthur och Maria köper två tredjedelar av egendomen, inklusive manbyggningen Östistuga där de bor kvar med sonen Georg. Arthur dör 1934. Maria och sonen Georg bor kvar. Maria Emanuelsson & sonen Georg Brask.  Maria dör 1955, sonen Georg köper ut halvbrodern Ivar, säljer djuren och flyttar 1956 till Sala, senare Billingsfors.  Används som fritidshus av Georg Brask m familj. Georg och Inga överlåter egendomen till Lars 1991. Inga dör samma år.  Används som fritidshus av Lars med familj. Georg dör 2006
Enligt Blomskogsboken är Herr Anders liktydig med Andreas Laurentii (Anders Larsson), kaplan i Blomskog, senare komminister i Trankil. Östistuga                                                                                                                                      Östistuga                                                                                                                                      Blomskogs vigselbok : 5/8 Hemmavarande Dannemannasonen Petter Pettersson i Ekenäs och Enkan Anna Maja Segolsdotter ifrån samma hemman. Ingen slägtskap. Enkans sorgetid ute. Laga afvittringsbevis lemnade af Laga Förmyndare. Kj Petter Olssons i Ekenäs muntliga samtycke och bifall till sonens äktenskap. Närvarande å Enkans vägnar nämndem Jon Segolsson i Näresbyn. Vigselbevis 29/10 53 Vigde 4/11 53 Höglund   Höglund   Höglund   Höglund   Höglund      
Daniel Brask och Catharina Börjesdotter bygger Östistuga 1804-05 Br M Daniel Brask, Hru Catrina Börjesdotter, deras barn.  Fader och morl Jonas Olsson f 1791, flyttat 1808, faders moderlöse flickan Böret Olsdotter f 1795. Daniel Brask förmyndare. Br M Daniel Brask, H Catrina Börjesdotter  död 4/12 1816, barnen. Sv:m:enk Anna Andersdotter  Svärmodern står fom nu i samma hushåll som dottern Catrina och mågen Daniel. B enk -överstruket  Daniel Nilsson Brask. Eg Hu Brita Pärsdotter. Vigda 30/3 1818. Barnen. Sv.m.enk Anna Andersdotter. Anders Edvin Pettersson och hustrun Sara Lisa Brask flyttat tillbaka till Kalvlund från Trättlanda den 23/11 1875. De flyttar till det då nybyggda huset på Höglund. Egendomen har bildats av Sara Lisas arvslott från Östistuga och mark från Västistuga som Anders Edvin köpt av Petter Pettersson. (hemmansklyvning 1873) Eg Anders Edvin Petersson   Hu Sara Lisa Brask, barnen. Eg Anders Edvin Petersson, Hu Sara Lisa Brask, barnen. Eg Anders Edvin Petersson  Hu Sara Lisa Brask, barnen.  Svärmor Anna Maria Segolsdotter  enka. Sara Lisas mor Anna Maria Segolsdotter dör 1896. A E Pettersson och hustrun Sara Lisa Brask samt deras barn. Anders Edvin dör 1915. Sara Lisa dör 1933. Ingeborg barnmorska i Torrskog. Sonen Karl kvar på gården. Efter brodern Karls död 1962 bor Ingeborg vintertid på övervåningen på Betania i Gustavsfors men tillbringar somrarna på Höglund.  Ingeborg dör 1973. Egendomen köps på auktion av Sune, son t Anna , dotter t Sara-Lisa. Uthyrt som permanentboende ca 1976-80, därefter använt som fritidshus. Sune dör 2012.
sid 82 i Blomskogsboken, Jon Andersson : Jon, då landbo, krävde att Renholt Zachariasson, skulle sluta avverka skog på egendomen (VT 1657 s 102).  Jon bytte sedan till sig hela Ekenäs med Reinhold Sakariasson i Ekenäs. Egendomen uppbjöds först 1686 av Jons barn (fasta vid HT 1688). Enligt prot VT 1686 bytte Reinhold bort 1/1 Ekenäs mt m sin landbo Jon Andersson, men köpet bekräftades med fastebrev först långt efter dennes död. Segol och Börets arvingar får Stora Ekenäs med Lilla Ekenäs och (delvis) Röstegen. 
Av skattskyldiga bönder i Ekenäs 1628 nämns bara "Kaptenens fru" (källa Ingvar Dahl). Sannolikt en felskrivning, eller feltolkning. Ska förmodligen vara "Kaplanens fru", dvs Andreas Laurentiis änka. Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"  Styggemyren "Myra"    Styggemyren "Myra" 
Uppodlad myrmark Uppodlad myrmark Uppodlad myrmark Uppodlad myrmark Uppodlad myrmark Uppodlad myrmark David Brask och hustrun Hilda bygger huset senast 1915. Detta sker på Östistugas egendom som då ägs av Davids far Lars Daniel. Inga arrendekontrakt eller liknande funna. David och Hilda flyttar till Myra med barnen Sven, Bengt och Magnhild Sonen Sven till N. Amerika 1925. David och hustrun Hilda köper en tredjedel av egendomen Östistuga i arvskiftet efter L D Brask 1929. Tanken var från början att dela egendomen på hälften men David hade ej råd med detta. När skiftet och köpet sker har David med famillj redan bott här sedan snart 15 år. Dottern Magnhild gifter sig och flyttar t Ärtemark 1933. Sonen Bengt till Stockholm 1937. Hilda dör 1946, David 1947 Salomon Danielsson i Gustavsfors köper egendomen. Hus och lagård rivs i mitten av 50-talet. Skogsfastighet utan byggnader. Ärvs av Salomons barn.
  Reinhold var tidvis boende i Ekenäs, och då med största sannolikhet på gården Stora Ekenäs (angiven på kartan 1643). Tänkbart att Jon Andersson, landbo på Ekenäs fick tillstånd av Reinhold att uppodla marken i det som kom att bli Kalvlund. Detta kan ha skett så tidigt som i slutet av 1640-talet. I så fall också rimligt att tro att han också fick uppföra en stuga och bosätta sig där.  Han byter till sig hemmanet av Reinhold, tidigast 1668, senast 1686. Jon dör sannolikt före 1686. Hans son Oluf är bosatt i Kalvlund 1689, då han är dopvittne. Att Kalvlund är en relativt nyuppodlad gård kanske är skälet till att den anges med namn istället för hemmanets namn (Ekenäs). Men gården, namnet bör ha funnits en tid, vara någorlunda etablerat, annars kunde man förvänta sig någon kommentar som "nya stället Kalvlund" eller liknande. Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 2. "Segol Ekerots stuga" Olof och Elins arvingar får Kalvlund och (resten av) Röstegen (sannolikt även Blickserud).  Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 2. "Segol Ekerots stuga" Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 2                                                                                                                          Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 2 Gammal bebyggelse vid vägkorsningen. Hus 2 Del Del Del Del Del Del Del
  Olof Segolsson Ekerot till ca 1720, sedan till Blixerud, Daniel Segolsson Ekerot fram till ca 1735, sedan i Ekenäs, fom ca 1725 Jonas Segolsson Ekerot och hustrun Elin. Jonas Segolsson Ekerot dör 1750, änkan Elin gifter 1754 om sig med Jonas kusin Jon (Hus 1).   Jonas och Elin hade inga barn. Segol står som torpare under Lofflund 1771-76, återvänder sedan till Kalvlund. Segol Jonsson , hustrun Karin Nilsdotter, barnen Br Segol Jonsson -överstruken, Gift Karin Nilsdotter, flyttat t Vårvik 98 (maken Segol dog 98), Son Nils Segolsson Bruk Nils Segolsson. Gift: Anna Pärsdotter BM Nils Segolsson, Hru Anna Pärsdotter Br: M Nils Segolsson, H Anna Persdotter. Notering gällande båda: På stället alltid. B Nils Segolsson. Hust Anna Pärsdotter. B Nils Segolsson, Hust Anna Persdotter Br Nils Segolsson död 31/5 30. Enk Hust -överstruket Anna Pehrsdotter Br M Anders Olsson  inflyttad fr Vårvik 31 , vigd 16/7 31 , flyttat tillbaka till Vårvik 35.  Br Enk Anna Persdotter (Nils Segolssons änka) Egendomen styckas och skiftena köps av Torpengren och Daniel Brask. I samband med detta rivs/flyttas sannolikt huset. Ej kvar på skifteskarta 1853. Br Dr Andreas Persson Eg Dr -överstruket Andreas Persson  notering: äktlysn med pig Lisa Halfvardsdotter 3/5 50. Vigde 25/5 50.  Pig -överstruket  Hu Lisa Halfvardsdotter  notering: äktlysn med Anderas Persson 3/5 50.  oä Son Carl Ludvik Andreasson.  Lisa och Carl Ludvik inflyttade 48 Eg Enk Andreas Persson (Torpengren)  Hu Lisa Halvardsdotter -överstruken  notering: död 7/9 61.  Son Carl Ludvik. Son Alfrid. Son Emanuel. Eg Enkl Andreas Persson, son Carl Ludvig, son Alfred, son Emanuel Eg Enkem Anders -ändelsen struken och tillagt reas så att namnet blir Andreas.  son Carl Ludvig, son Alfrid, son Emanuel Eg Enkl Andreas Persson. Son Carl Ludvig   äktenskap lyst med Egodottern Albertina Andersdotter  12/1 77, flyttat t Sundsbyn 23/10 77 (gifta 2/3 77 Blomskogsboken) men sonen Axel står som född i Sundsbyn.   Son Emanuel. Eg Enkl Andreas Persson   Son Emanuel Eg -överstruket Enkl Andreas Persson död 16/9 94.  Son - överstruket broder Emanuel Andreasson  notering: uppgifven fader till Anna Elisabeth f 86 , Annas mor är Alma Maria Johannesdotter från Lofflund. Hon och Emanuel gifter sig 10 år senare ! , ett halvår före deras andra barns födelse och de får senare ytterligare två barn. Karl Ludvig och Albertina bygger under 1886 den stuga som idag finns på Del, i husförhörslängden står:   Eg. Karl Ludvig (Ludvig understruket) Andreasson inflyttad 13/11 86 , Hu Albertina Andersdotter, barnen. Sonen Paul får 29/4 99 attest för inträde vid skogsskola. Ludvig och Albertina och döttrarna Hedvig och Hanna. Sonen Axel gift med Jenny (från Höglund) och flyttat till Sundsbyn 1907 (de flyttar senare till Tömte). Sonen Paul "uteaxaminerad Skogselev, sonen Yngve "Fast anställd volontär" , död 1908. Sonen Gunnar "rest till Amerika" , sonen Anders Hugo utflyttad till Katharina församling, Stockholm, ej angivet när han kom tillbaka men han dör 1919. Sonen Ivar flyttar 1923 till Silbodal. Albertina dör 1931, Ludvig 1932, dottern Hedvig 1933. Dottern Hanna bor sedan ensam kvar. Hanna Karlsson Från ca 1970 bor Hanna vintertid i lägenhet på stationshuset i Trättlanda. Hanna dör 1979. Barnbarnsbarn t Karl Ludvig & Albertina köper stugan med avstyckad tomt. Används sedan dess som fritidshus. Skogsskiftena säljs genom Lantbruksnämnden till Georg Brask, Sune Jonsson och Stig o Mona Aronsson och läggs samman med deras respektive gårdars skogsskiften.
 
  Segol Jonsson, son till Jon och styvson till Elin ovan, bodde tidvis i Kalvlund och Norra Lofflund. Hans barn i första giftet födda i Norra Lofflund, barnen i andra giftet födda i Kalvlund 1756-66. Troligen flyttar Segol hit när änkan Elin ovan gifter sig med Segols far Jon. Del Del Del Del Poserud: Enkl Dagkarl Halfvard Segolsson Hu Kjerstin Persdotter död 4/7 49 Dr Lisa  notering: födt oä barn d 23/1 48 oä dtr son Gustaf Vilh Nilsson (son t Anna Maria som flyttat t Torrskog) oä dotterson Carl Ludvik Andreasson notering: Lisas son
   Nedan är antaganden :  Per Torpengren och hustrun Anna, Bergerud, Vammerviken,  köper delar av Annas syskon i arvskiftet efter fadern Segol (Hus 3) och bildar gården Del. Bygger då det sannolikt första huset på Del även om de enligt hfl inte flyttar dit förrän 1812. Huset är med på skifteskarta 1802. Torpengren äger delar av skogen samfällt med svågern Nils Segolsson. Br afsked. Sold Pär Torpengren födelseår 1766 ändrat till 1764, Hustr Anna Segolsdotter, barnen B. afsk. Pär Torpengren. Hust Anna Segolsdotter. S. Andreas.  Inhyses piga Brita Olsdotter, inflyttad 17 , till Ingebyn 18 Br afsk Per Torpengren. Hust Anna Segolsdotter. S Andreas. Inh P Britta Olsdotter   Inhyses pigan Britta överstruken med hänvsisning till 1825 år förteckning över fattighjonen i Blomskog: Svag, sjukl, hitills lefvat af sitt arbete Br afsk Sold Pehr Torpengren not: svårläst af Vadstena Krigsmanshusorden. Hust Anna Segolsdotter. S Andreas.  Inhyses piga Britta flyttas 27 hit från Östistuga. Not: lefver af sitt arbete bräcklig och vanför giktbruten. Br afsk S Per Andersson Torpengren   har gratial 12 Rd Bco.  H Anna Segolsdotter, Br S Andreas.    Gamla inyses pigan Britta Olsdotter gift 1835 med Enkemannen Jonas Börjesson i Båstelunda. Då ingen notering om giktbruten osv. Afsk Sold Pär Andersson Torpengrén  Har afsked från West Göthe dals Regemente. Har i gratial 12 Rd Bco vid dito Regemente. Anna Segolsdotter. Br Dr Andreas Pärsson.
  Jon, landbo hos kaplanen, Ekenäs ägs av Kronan, sedan hos Reinhold. Bosatt i stuga i anslutning till gården Stora Ekenäs. Jon uppodlar Kalvlund ca 1650. Bosätter sig där. Byter till sig hela hemmanet ca 1670 och flyttar till Stora Ekenäs. Sonen Oluf fortsatt bosatt i Kalvlund. Jon dör ca 1685. Efter 1690 flyttar Oluf i Kalvlund till Ekenäs, äldste sonen Jon bor kvar i Kalvlund. Olufs broder Segol i Ekenäs flyttar till Kalvlund. Har de bytt stugor med varandra ? Hemmanet är ännu inte skiftat efter fadern Jon, dvs det är samägt av hans barn. Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3. "Anders-stugan" Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3. "Anders-stugan" Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3 Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3 Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3 Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3 Gammal bebyggelse vid vägkorsningen, i nuvarande Västistugas trädgård. Hus 3 Västistuga                                                                                                                                         Västistuga                                                                                                                                        
  Anders Olofsson Anders Olofsson död 1759 Bruk Anders Andersson,  Hust Marit , samt deras barn. Anders Andersson, Marit, barnen.    I skifteshandlingarna 1779 anges som ägare dels Anders Andersson, dels Enkan Dordi Olofsdotter..  Dordi är ej identifierad, ej med i husförhörslängden så hon var inte bosatt i Kalvlund. Kan hon vara moder till Petter Olsson som flyttar hit 1815 ? Det stämmer såtillvida att Petters mor var änka 1777.  Hur hade hon i så fall kommit att äga mark i Kalvlund ? Var hon en okänd dotter till Olof Jonsson ?  Br Anders Andersson - överstruken, död 16/11  89,  Br Enka Marit Olofsdotter, barnen Br Änk Marit Olsdotter, Son Jonas, Son Olof änk Maret Olsdotter. Son Jonas Andersson. Olof -överstruken B Enk Marit Olsdotter. Son Jonas Andersson -överstruken  död 19/3 09  Bm: Olof Andersson Br: Änk Maret Olsdotter  svårläst: på fallfagning (försörjning?) för Son Olof.  Son Olof Andersson, Hustru Anna Maria Brask, inflyttad fr Gillberga 1811, gift 1812.  Sara Merta (deras dotter)   Olof, hustrun Anna Maria och dottern Sara Merta flyttar till Röstegen. 60 år senare kommer Olof och Sara Märtas son Nils och hans hustru Karolina genom arv och köp på hennes sida, till Västistuga. Två av Sara Märtas döttrar gifter sig också i Kalvlund Ordningsman B Petter Olsson. Hust Ingjärd Jonsdotter. Barnen.  De har flyttat hit 1815 från Helgelund där de bott sedan 1801. Petter är född i Liden, Vammerviken. Ordningsmannen B Petter Olsson, Hust Ingerd Jonsdotter, barnen. ordningsmannen Br Petter Olsson, Hust Ingerd Jonsdotter, barnen.    Styffadren Enk Thol Andersson  inflyttad från Wamberviken i Wårvik 27. Thol var broder till Anna Andersdotter gift med Börje Jonsson, se Hus 1. Br Petter Olsson. H Ingerd Jonsdotter, barnen.  Noteringar: sonen Johannes - i Högra axeln slagen af en häst, axelband bräkt 6/6 30. Sonen Petter sjuklig - anmält för sjuklig 1834.   Styf fadr Enkl Thol Andersson (har egna pigor) Br Peter Olsson  H Ingjerd Jonsdotter, barnen.   St fadr. Enkl Thol Andersson, död 24/6 36 Br Petter Olsson  Hu Ingjerd Jonsdotter, barnen.  Två av deras pigor varnade för okunnighet. Eg. Enkl Peter Olsson. Hu Ingjerd Jonsdotter  Död 4/3 47.  Son Peter  notering: flyttar t Trättlanda 49 (som dräng hos sin svåger Olof Segolsson).   Fosterdotter Anna Lisa Andersdotter  notering: står hos And. Persson i Mossviken, Vårvik. Inflyttad 46 Eg Enkl Petter Olsson,  son Joseph gift och flyttat 58, Gift son Gabriel, gift och flyttat 58, son Petter   notering: äkt lysn med Enk Anna Maria Segolsdotter 5/8 53. (Se Östistuga.) Fosterdotter Anna Lisa Andersdotter Eg Petter Pettersson  notering: Arrendeman Lofflund. Hu Anna Maria Segolsdotter.   Drängen -överstruket och ersatt med Arrend. Andreas Andersson.  Hu Pig Anna Lisa Andersdotter. Notering gällande båda: Äkt med hvarandra 9 nov 66. Peter Peterssons styfdotter Pigan Sara Lisa Brask, inflyttad 19/11 67. 1868 skifte mellan Petter Pettersson och systern Lisa Pettersdotter, Enka i Mossviken, Vårvik. Båda husen och alla övriga byggnader ligger inom Lisas skifte. Petter ska flytta ett antal byggnader, kostnaden delas lika. Lisa äger rätten till qvarboende å gamla tomten. Hon flyttar dock aldrig till Kalvlund. Finns heller inget som tyder på att Petter flyttade några byggnader. Eg. Peter Petersson  Hu Anna Maria Segolsdotter.   Styfdotter Pig Sara Lisa Brask.  Äkt lysn 7/6 72 med And Edvin Petersson i V Trettlanda. Flyttat 28/10 73 (t AE's hem).  Pig Lisa Greta Svensdotter, oä son Severin.  1873 hemmansklyfning av Petters skifte, ena halvan till Anders Edvin Pettersson (se Höglund) , den andra behåller Petter. Eg Peter Petersson  Hu Anna Maria Segolsdotter.   Dräng Anders Edvin Andersson.  Pig Lisa Greta Svensdotter. Dess oä Barn Severin. Anders Edvin flyttar till Gyltnäs ca ett år efter sonens födelse.  Eg Peter Petersson  Hu Anna Maria Segolsdotter. Pigan Lisa Greta Svensdotter och hennes oäkta son Severin, född 1875. Severin Edvinsson, son till drängen Anders Edvin Andersson.  Lisa Greta får 17/12 84 en oäkta dotter, Anna, som dör redan nästa dag. Som far uppges drängen Johan Salomon Jonason. Salomon flyttar hem till Sundsbyn ett år senare och dör ogift 1888. Eg Peter Petersson död 27/9 92.  Hu Anna Maria Segolsdotter, flyttat till dottern Sara Lisa på Höglund 93. Samma år flyttar pigan Lisa Greta till Trankil där hon gifter sig. Oäkta sonen Severin får plats som dräng hos Emanuel Nilsson. I hfl har nu Severin fått efternamnet Brask, okänt varför. Peter Peterssons kvarvarande skiften har lagts samman med Nils och Karolinas Västistuga, okänt om det skett under Peters livstid, om han sålt, ev testamenterat eller om Karolina efter hans död köpt av Peters arvingar. Gamla huset rivs/flyttas vid sammanläggningen. Karolinas barn gifter sig och flyttar. Drängen Erland flyttar 1910 till Torrskog. Karolinas svärson, Karl Abrahamsson på Högen, Helgelund arrenderar åkermarken. Karolina dör 1929. Egendomen förvärvas av Karl Abrahamsson, Högen, Helgelund. Ärvs sedan av hans son Pontus Carlsson. Arrenderas ut i perioder, bl.a. enl Bertil Moo:  "Anders Olsson Sö i stuga Ekenäs. Bor en tid i Kalvlund" (Lars Brask: Västistuga).   Luftbevaknings-soldater inhyses i Västistuga under beredskapsåren.  Står mestadels tomt under 50- och 60-talet.  Används som fritidshus. Ägaren Pontus på Högen dör 1981, han har testamenterat egendomen till Mona och Stig Aronsson, senare är Mona ensam ägare. Hus m tomt avstyckat och sålt 2008. Används som fritidshus.
  1686 : "salig Jon Anderssons barn" - "efter fordran och förlikning" köpt hela gården Ekenäs av "Borgmästaren i Åhmål Rehnholt Zachariesson" för 151 Rdr. Källa Ingvar Dahl.  Västistuga                                                                                                       Västistuga                                                                                                       Västistuga                                                                                                                                         Västistuga                                                                                                                                         Västistuga                                                                                                                                        
  Gammal bebyggelse där Västistugas lagård står idag. Hus 4 & 5 Gammal bebyggelse där Västistugas lagård står idag. Hus 4 & 5                                                                                                         Gammal bebyggelse där Västistugas lagård står idag. Hus 4 & 5                                                                                                         Olof Segolsson, svärson till Petter bygger huset 1845 (initialer ovan köksdörren) Vilka bor i gamla resp nya stugorna i Västistuga 45-60?  Petter Olsson är 75 år när nya Västistuga byggs.. Hans hustru dör 1847. Osannolikt att nya stugan byggs för honom. Hade Olof tänkt flytta dit ? Bygger Petter den nya stugan med fosterdottern Anna Lisa i åtanke ?  Eg Enkem Petter Olsson -överstruket  död 24/10 64    Petter Olssons sterbhus -överstruket    Dr Andreas Andersson Fost.d. Anna Lisa Andersdotter  -båda strukna och flyttade till Petter P och A M Segolsdotter 1865.  Arrend. Andreas Andersson Hu Anna Lisa Andersdotter. Drängen Anders har nu gift sig med Petters fosterdotter. De flyttar 16/10 1871 till Östra Kärr, Vårvik (utflyttningslängden) Eg Nm Nils Andersson. Hu Maria Carolina Andersdotter, barnen.  Ingen notering i hfl om när de flyttat till Västistuga men troligen i november 1871 efter att Anders och Anna Lisa flyttat, och deras pigan Sara Maria Danielsdotter är inflyttad 15/11 71 Antagande: Lisa säljer sin del av Västistuga till Nils Andersson 1871.  Eg Nils Andersson  Hu Maria Carolina Olsdotter, barnen. Dräng Janne Andersson  (broder till Nils) Nils Anderssons sterbhus (Nils dött 26/7 82)  . Enk Maria Karolina Olsdotter och barnen.   Broder Janne Andersson (han var där som dräng och stannade kvar efter brodern Nils, Karolinas make, hade dött.) Eg Enk Maria Karolina Olsdotter, barnen. Janne Andersson gifter sig och flyttar 1886. Istället kommer drängen Erland Emanuelsson.
  I Blomskogsboken formuleras det som att Jon byter till sig hemmanet. Prot VT 1686 okänt om de ens fanns vid denna tid ? Soldaten Ekman m hustru Marit och deras barn Dessa båda hus är med på förlaga till skifteskarta 1779 och hörde till Anders Anderssons del av Kalvlund. De är med på förlagan men ej på färdiga kartan, var de redan då i så dåligt skick att de revs innan slutgiltiga kartan gjordes? Har rivits eller flyttats senast före nästa karta upprättas 1802. 
          ? Sven Olsson m hustru Malin och sonen Nils. Mannen anges vara sjuklig
År   1632-1660 1660-1686 1688-99 1700-1750 1750-1770 1771-76 1777-82 1783-94 1795-99 1800-05 1805-09 1810-16 1817-21 1822-26 1826-31 1831-36 1836-41 1841-46 1846-52 1853-60 1861-70 1871-75 1876-80 1881-85 1886-95 1895-1920 1920-40 1940-50 1951-69 1970-1999 2000
Källa   Karta, Köpekontrakt Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blomskogsboken, Kyrkböckerna Blå text ordagrant återgiven ur Husförhörslängderna. Övriga källor : skifteskartor och tillhörande handlingar 1802, 1853-55,  1874 Hfl och Församlingsbok        
Sveriges regent   Drottning Kristina Karl X, Karl XI Karl XII, Ulrika Eleonora, Fredrik I Adolf Fredrik Gustav III,  Gustav IV Adolf Karl XIII Karl XIV Johan Oscar I Karl XV Oscar II Oscar II, Gustav V Gustav V Gustav VI Adolf Gustav VI Adolf, Carl XVI Gustaf
Samtida händelser   Trettioåriga kriget  Slottet Tre Kronor brinner ned. De första Vallonrerna invarndrar till Sverige Karl XII skjuts 1718. Carl von Linné, Vivaldi och Bach är verksamma Gregorianska kalendern införs USA's självständighetsförklaring, Mozart och Bellman är verksamma, Franska revolutionen, Gustav III skjuts, Napoleonkrigen Gustav IV avsätts, Sverige förlorar Finland Napoleon besegras vid Waterloo Första sparbanken för privatpersoner. Braille utvecklar blindskriften. Första fotografiet. Tio-årigt älgjaktsförbud inleds i Sverige. Göta Kanal invigs. Järnvägsbyggen i England och USA. Morse uppfinner telegrafen. Göteborg först i Sverige med gasbelysning Guldrush i Kalifornien, Revolutioner i Europa Charles Darwins Evolutionsteori publiceras Amerikanska inbördeskriget. Livegenskapen avskaffas i Ryssland. Alfred Nobel tar patent på Dynamit. Dalslands Kanal invigs. Järnvägens stambanor öppnas. Kejsardömet Tyskland bildas. Husqvarna börjar tillverka symaskiner.   Fransk-Tyska kriget. Edison uppfinner glödlampan. Meter-systemet införs. Första elektriska gatbelysningen i Stockholm. Vatten och bröd-straffet avskaffas. Coca Cola uppfinns. Jack Uppskäraren härjar i London. Unionen mellan Sverige och Norge upplöses 1905. Titanics undergång. Revolution i Ryssland. Kreuger-kraschen, Depression och Andra världskriget. Andra Världskriget.  Koreakriget, Rymdfärder, Elvis, Beatles Oljekris, Vietnamkriget avslutas, första persondatorn Internet, Terrorism, iPod, Finanskris
Kommentar Teori: På Kronohemmanet Ekenäs fick t.ex. kyrkans män bo, som Kaplanen. Hans änka bor kvar något år efter hans död. Ekenäs säljs av kronan 1632. Jon Andersson kan ha varit landbo även före detta. Han kan ha varit den som brukade gården och betalade arrende till kaplanen, senare hans änka. Och hon den som betalade skatt (1628). Kalvlund uppodlat någongång under åren 1643-1688   Vilka som bodde i vilka hus är antaganden gjorda utifrån vilka familjer som enligt Husförhörslängderna är bosatta i Kalvlund, skiftesfördelning enligt kartor, samt var deras ättlingar senare återfinns.     Soldaten Ekman och Sven Olsson "sjuklig" återfinns i Husförhörslängden 1771-76 på sidorna efter Kalvlund men före Ed, utan angivelse av gård/hemman. Olsson förmodligen identisk med Sven Olofsson i Röstegen, sid 92 i Blomskogsboken. Hans hustru hette Malin och de hade sonen Nils som dör 1773. Sven dör 1774 så det kan förklara noteringen "sjuklig" , Sven och Malin hade även dottern Margareta, född 1773 som dör 1779, två månader senare samma år gifter Malin om sig med Hans Börjesson i Ekenäs. Hus 1 och 2 : Bröderna Börje och Segol äger marken samfällt men marken är uppdelad i lotter, numrerade på skifteskarta 1779. Vid arvsskiftena efter de båda följer man i princip denna indelning.                      Varför tar Petter systerdottern Anna Lisa som fosterdotter ? Petter Pettersson arrenderade Lofflund men bodde inte där (?). Står aldrig skriven annat än i Kalvlund. Georg Brask sa att de gamla berättade om honom som Petter i Häljelund. Vilket också är besynnerligt, han ägde i och för sig mark i Häljelund men bodde aldrig där, åtminstone inte enligt husförhörslängderna.                        
                                            Sammanfattning Västistuga 1861-70 : Petter Olsson dör 1864. Hans dräng Andreas Andersson och hans fosterdotter Anna Lisa Andersdotter flyttas i husförhörslängden (1865) över till hushållet med Petters son Petter Pettersson. Andreas och Anna Lisa gifter sig 1866 och Andreas skrivs då som Arrendator. Petter Pettersson och hustrun Anna Maria Segolsdotter bor tydligen kvar och Anna Marias dotter Sara Lisa flyttar in som piga 1867. Troligen bor Andreas och Anna Lisa kvar i nya stugan (nuvarande Västistuga) som arrendatorer. Arvsskifte av egendomen sker 1868 mellan Petter Pettersson och systern Lisa Pettersdotter.