Hem

Kalvlund består av fyra femtondelar av Kronoskattehemmanet Ekenäs, som ligger i Blomskog socken, Nordmarks härad, i landskapet Värmland.

I slutet av 1600-talet finns i Kalvlund bröderna Segol Ekeroth och Olof Jonsson. Fadern Jon Andersson var landbo på Ekenäs under 1600-talet tillsammans med sin hustru Gunilla. Deras barn kommer att ta över hela hemmanet Ekenäs från rådmannen Reinhold Sakariasson i Åmål.


Första skriftliga källan vi har där Kalvlund nämns är i mantalslängden för år 1646: Kalfirlund och Peer med hustru. Eftersom Kalvlund inte är med på Geometriska kartan från 1643 kan vi anta att uppodlingen av Kalvlund sker åren 1644-46.

Bland Jon och Gunillas barn och deras ättlingar finns flera som varit hemmahörande i Kalvlund; sonen Segol Ekeroth och brodern Olofs söner Jon och Anders. Ättlingarna till Jon och Gunilla kom i många generationer att fylla de flesta stugor i Kalvlund, Häljelund, Lilla Ekenäs, Rösstegen och Ekenäs.

 

I början av 1800-talet kom släkten Brask till Kalvlund. Senare under samma sekel kom det att hamna Brask-ättlingar i samtliga gårdar i Kalvlund genom barn till Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta.

 

I norr och öster följer Kalvlunds rågångar Dalslandsgränsen. Från landsvägen och söderut går gränsen i bäcken Hommingen. I väster gränsar Kalvlund till Häljelund som hör till hemmanet Sundsbyn och i söder mot Lilla Ekenäs, hemmanet Ekenäs.


Vägen som går från landsvägskorsningen över till Eketegen, Hult och länsväg 172 har ändrat sträckning vid två tillfällen. Första gången i början av 1800-talet. När Östistuga byggdes ändrades sträckningen så att korsningen med landsvägen hamnade vid den gamla bebyggelsen. Tidigare hade korsningen varit ungefär där uppfarten till Västistuga är idag.

Andra gången var i slutet av 1970-talet. Vägen var bara farbar fram till Tömte och en ny väg anlades. Istället för att som tidigare gå längs med Östistugas stora vårdträd och framsidan av lagården, drogs den nya vägen på baksidan av lagården och därefter i en ny rakare sträckning upp mot Del och Tömte. Inne i skogen mittemot infarten till Del kan man ännu se spår efter den gamla vägen. Skogsvägen söderut från landsvägen, som idag slutar i en vändplan cirka 100 meter från Fjärrhaneleken, fortsatte förr i gångvägar till Gustavsfors och till Lilla Ekenäs och Ekenäs.

 

Inte mycket har förändrats i Kalvlund de senaste 150 åren. Det är förstås tystare större delen av året. Det finns inte längre några fast boende. Men husen är desamma och med få ändringar. Den mesta åkermarken hålls öppen och rösen och gränsstenar finns kvar i skogen även om gräs och mossa försöker täcka dem. Och två av gårdarna ägs än idag av ättlingar till Jon och Gunilla. En av dem driver denna webbplats.