Bygdens historia

Bygdens historia

Från forntid till nutid. Från hövdingadömen till härad, socken och kommun. Från hedendom till kristendom. Bönder, borgare och präster, men ingen adel.

De gränser vi känner idag har inte alltid funnits. Och en del gränser eller indelningar som funnits känner vi ens längre till. Medan andra lever kvar som kända begrepp men utan någon praktisk betydelse idag. 


Att tala om en bygd är då lagom diffust när vi ska tala om något som i forntiden inte var geografiskt bestämt så som idag. Och för att berätta Blomskogs historia behöver vi blicka utanför såväl Nordmarken och till och med utanför det som kom att bli Sverige.


Tanken är att här ska tillkomma sidor som handlar om Markerna, området i sydvästra Värmland, norra Dalsland och långt tillbaka sannolikt även delar av sydöstra Norge. Nordmarkens härad och dess förhållande till landskapen Dalsland och Värmland. Samt sist men inte minst, om Blomskog socken och kommun.


Utsnitt från Carta Marina, Olaus Magnus karta över Norden.

Från år 1539

Centralt i bilden syns Blamscog