Styggemyren

Styggemyren/ "Myra"

Styggemyren var en sedan långt tillbaka i tiden uppodlad myrmark. Under 1900-talets första hälft var marken bebyggd och här bodde då David Brask och hans hustru Hilda.

Gårdens historia


Uppodlad myr

Styggemyren, eller Myra/Styggemyra som det kallades och kallas i folkmun, är en sedan långt tillbaka i tiden uppodlad myrmark. En utmark till Kalvlund som inte hade någon bebygglese.


1910-talet byggs huset

Under första hälften av 1910-talet byggde David Brask och hustrun Hilda en stuga och en mindre lagård. Det är något oklart när, men det sker senast 1915 då de anges i Husförhörslängden som inflyttade från Vårviks socken.


Östistugas egendom

När stugan och lagården byggs är det på Östistugas egendom, som då fortfarande ägs av Davids far Lars Daniel Brask. Inga arrendekontrakt eller liknande är funna.

 

1925 Amerika

David och Hildas son Sven flyttar till USA 1925.


1926 dör Lars Daniel

Efter Lars Daniels död 1926 är tanken att sönerna Arthur och David ska dela egendomen i två lika delar och köpa ut de övriga syskonen. Det finns en gammal skiftesdelning efter Lars Daniel och Samuel som man tänkt använda. Men David har inte råd och de justerar den gamla skiftesdelningen så att Arthur köper 2/3-delar av gården, inklusive manbyggningen Östistuga, och David köper resterande 1/3-del, då inklusive Styggemyra. När arvsskiftet och köpet sker har David med famillj redan bott här sedan snart 15 år.

 

Auktion

1933 gifter sig David och Hildas dotter Magnhild som då flyttar till Ärtemark. Deras son Bengt flyttar till Stockholm 1937. Hilda dör 1946, och David året efter, 1947. Då säljs egendomen på auktion.


1950-talet rivs huset

I början av 1950-talet rivs huset. Idag återstår endast husgrunden.