Kalvlund på Blomskog kyrkogård

Kalvlund på Blomskogs kyrkogård

Gravstenar för några av de som var födda, bodde i, eller hade annan anknytning till Kalvlund.

Nr 11, Jon Oluffson, Kalvlund m.fl.
Nr 11, Jon Oluffson, Kalvlund m.fl.
Nr 2
Nr 2
Nr 6
Nr 6
Nr 7
Nr 7
Nr 8
Nr 8
Nr 13
Nr 13
Nr 14
Nr 14
Nr 15
Nr 15
Nr 16
Nr 16

De smidda gravkorsen som tidigare stått på kyrkogården placerades åter ut när man skapade minnesplatsen för den gamla kyrkan. Idag sorgligt nog undanställda igen. 

Bland dem finns många kopplingar till Kalvlund. Detta vet vi tack vare Pelle Norelius ovärderliga forskning, publicerat i skriften: "De smidda gravkorsen vid gamla kyrkplatsen i Blomskog".


Gravkorset som i Pelle Norelius skrift har nr 11 hör till Jon Olufsson i Kalvlund och hans ättlingar.


På korset är följande utstansat:

IOS 1775

BIS 1802

SIS 1798

AAS 1789

IAS 1809


Årtalen är dödsåren och bokstäverna står för dessa namn:

(släktskap inom parantes, ej angivet på korset)

Jon Olufsson

Börje Jonsson (son till Jon)

Segol Jonsson (son till Jon)

Anders Andersson (brorson till Jon)

Jonas Andersson (son till Anders)Anders, Börje och Segol är stamfäderna till det som blev dagens gårdar i Kalvlund:

Anders - Västistuga

Börje - Östistuga och Höglund

Segol - Del

Äldsta gravstenen på Blomskogs kyrkogård.


Den trubbiga gravstenen tillhör Nils Brask i Breviken, födelseåret 1746 på ena sidan och dödsåret 1814 på andra.


Nils var född i Silbodal men flyttade till Breviken och blev den förste Brask i Blomskog. Han själv bodde inte i Kalvlund men förtjänar sin plats här då två av hans barn och deras ättlingar med tiden kom att bebo alla Kalvlunds gårdar.


Sonen Daniel gifte sig med Catharina, dotter till Börje Jonsson i Kalvlund, (kors nr 11 ovan).


Dottern Anna-Maria Brask gifte sig med Olof Andersson i Röstegen. Olof var son till Anders Andersson (också kors nr 11), deras barn hade i sin tur vidare kopplingar till Kalvlund, och de tre barnbarnen Nils, Lisa Katharina och Albertina kom alla att bo i Kalvlund.

Gabriel Mossberg och hustrun Sara-Britta, född Brask och dotter till Nils Brask.

Gabriel Brask, född i Östistuga. Son till Göran Brask och sonsons son till Nils Brask i Breviken.

Bilden till höger: Anders Edvin och Sara Lisa "på Höglund".


Sara Lisa var född i Östistuga, dotter till Göran Brask.


Anders Edvin var från Västra Trättlanda men hans mormorsfar var Nils Brask i Breviken.

A E och hustrun Sara Lisa var alltså tremänningar.

Bilden till vänster: Syskonen Karl och Ingeborg, barn till Anders Edvin och Sara Lisa.

De var båda ogifta. Karl bodde kvar och brukade Höglund till sin död. Ingeborg var barnmorska i Torrskog men flyttade sen åter hem till Höglund.

Arthur Brask och hans hustru Maria.

Föräldrar till Georg Brask.

Bodde på Arthurs fädernegård Östistuga.

Oden Brask och hustrun Hilda, samt ogifta barnen Lars Erik och Judit. 

Bodde i Ekenäs.

David Brask och hustrun Hilda. Bodde på Styggemyren,

Stenen är så sliten att texten i det närmaste är helt borta.

Blenda Brask och maken Nils Nilsson. Bodde i Trättlanda. 

Tre bröder Brask från Östistuga

Arthur, Oden och David var bröder, födda i Östistuga. De var söner till Lars Daniel Brask och Lisa Katharina Anderssdotter.

Övriga syskon var Hilda (dog som ung), Blenda, gift i Trättlanda, Arvid, emigrerat till Amerika och Anders Göran, död i Stockholm, urnsatt på Blomskogs kyrkogård men saknar gravsten.

 

Från vänster till höger på fotot :

Georg Brask, son till Arthur

Arthur Brask

David Brask

Oden Brask


Bilden tagen i Östistuga ca 1930.

Carl Ludvig Andreasson och hustrun Albertina Andersdotter "på Del"


Albertinas syster Lisa Katharina bodde i Östistuga och deras bror Nils i Västistuga.

De var barn till Riksdagsman Anders Jonsson och Sara Märta Olsdotter, se längre ned på sidan.

Systrarna Hedvig och Hanna "på Del" , döttrar till Carl Ludvig och Albertina.

Axel Karlsson och hustrun Jenny, "på Tömte" . 

Axel var son till Carl Ludvig och Albertina på Del. Jenny var dotter till Anders Edvin och Sara Lisa på Höglund.

Ovan till vänster: Pontus "på Högen" och hans hustru Dora. Pontus bodde på Högen i Häljelund, där han var född.

I mitten och till höger: Nils Andersson och hans hustru Karolina, Västistuga i Kalvlund. De var morfar och mormor till Pontus.

Nils var son till Riksdagsman Anders Jonsson i Sundsbyn, och bror till Lisa Katharina i Östistuga och Albertina på Del.

Nils mor Sara Märta var barnbarn till Nils Brask i Breviken (se högre upp på sidan).

Nils dog hastigt redan 1882. Karolina dog 1929, 47 år efter maken.

Andra stenen från höger tillhör Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.

Den lilla svarta stenen i vänster kant är sonen Olof i Ekenäs. Stenen bakom, som ser ut som en pil, är sonen Davids.

Den höga obelisken i bildens mitt tillhör sonen Lektor Jordan Andersson och den lutande stenen längst till höger tillhör sonen Nils Andersson i Västistuga, Kalvlund och hans hustru Karolina.


Lars Daniel Brask och sonen Anders Göran ska enligt Georg Brask vara begravda ungefär där fotografen står. Utan någon gravsten. Om detta stämmer är det rimligt att anta att även Lisa Katharina är begravd där och i så fall är Anders och Sara Märtas grav omgiven av gravarna för fem av sina barn.

Lektor Jordan Anderssons grav.

Jordan var son till riksdagsman Anders Jonson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.


Promoverades i Uppsala 31 maj 1875 till fil doktor gm-disp " Om riksdagen i Stockholm 1605".
Utnämnd till lektor 22/10 1884 i historia och modersmålet vid Högre Elemäntarläroverket i Linköping.
Källa : Bertil Moo


Metallskylt på stenens fot anger att den bekostats av vänner i Linköping.

Doktor David Anderssons familjegrav.

David var son till riksdagsman Anders Jonson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.


Han kallades Doktor David i släkten, verkade en tid som provinsialläkare i Bengtsfors.

Systern Lisa Katharina Brask vistades sista månaderna av sitt liv hos brodern David och hans familj i Bengtsfors. Doktor David försökte förgäves bota hennes smärtor och svårigheter att behålla föda. Lisa dog 1896 av magkräfta (cancer).

Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.

Sara Märta var själv född i Kalvlund, hennes far var från det som idag är Västistuga. Familjen flyttade sen till Lövås, Röstegen.

På hennes fars sida går anorna tillbaka till Jon och Gunilla. På hennes mors sida återfinns bl.a. Nils Brask i Breviken som var hennes morfar.


Tre av Anders och Sara Märtas barn kom att hamna i Kalvlund; Lisa Katarina i Östistuga, Albertina på Del och Nils i Västistuga.