Kalvlund på Blomskog kyrkogård

Kalvlund på Blomskogs kyrkogård

Bland de smidda gravkorsen som idag finns runtom platsen för den gamla kyrkan, finns det många kopplingar till Kalvlund. Detta vet vi tack vare Pelle Norelius ovärderliga forskning, publicerat i skriften: "De smidda gravkorsen vid gamla kyrkplatsen i Blomskog". På den här sidan visas gravstenarna för de som var födda, bodde i, eller hade annan anknytning till Kalvlund.

Järnkorset hör till Jon Olufsson i Kalvlund och  hans ättlingar. I Pelle Norelius skrift är detta Kors Nr 11.


På korset står

IOS 1775

BIS 1802

SIS 1798 

AAS 1789

IAS 1809


Vilket i samma ordning betyder

Jon Olufsson

Börje Jonsson, klocksmed, "ofärdig", son till Jon

Segol Jonsson, son till Jon

Anders Andersson, brorson till Jon

Jonas Andersson, son till AndersAnders, Börje och Segol är stamfäderna till det som blev dagens gårdar i Kalvlund:

Anders - Västistuga

Börje - Östistuga och Höglund

Segol - Del

Den trubbiga gravstenen tillhör Nils Brask i Breviken, födelseåret 1746 på ena sidan och dödsåret 1814 på andra.


Nils var född i Silbodal men flyttade till Breviken och blev den förste Brask i Blomskog. Han själv bodde inte i Kalvlund men förtjänar sin plats här då två av hans barn och deras ättlingar med tiden kom att bebo alla Kalvlunds gårdar.


Sonen Daniel gifte sig med Catharina, dotter till Börje Jonsson i Kalvlund, (kors nr 11 ovan).


Dottern Anna-Maria Brask gifte sig med Olof Andersson i Röstegen. Olof var son till Anders Andersson (också kors nr 11), deras barn hade i sin tur vidare kopplingar till Kalvlund, och de tre barnbarnen Nils, Lisa Katharina och Albertina kom alla att bo i Kalvlund.

Gabriel Brask, född i Östistuga. Son till Göran Brask och sonsons son till Nils Brask i Breviken.

Gabriel Mossberg och hustrun Sara-Britta, född Brask och dotter till Nils Brask.

Blenda Brask, född i Östistuga. Dotter till Lars Daniel Brask.

Tre bröder Brask från Östistuga

Arthur, David och Oden var bröder, födda i Östistuga. De var söner till Lars Daniel Brask och Lisa Katharina Anderssdotter.

Övriga syskon var Hilda (dog som ung), Blenda, gift i Trättlanda och Arvid, emigrerat till Amerika.

 

Från vänster till höger på fotot :

Georg Brask, son till Arthur

Arthur Brask

David Brask

Oden Brask


Bilden tagen i Östistuga ca 1930.