Del

Del

Nuvarande hus på Del byggdes 1886 och beboddes permanent fram till 1970-talet. Därefter används huset och gården som fritidshus.

Gårdens historia


1779 ägs Del av Börje och Segol

Bröderna Börje och Segol, sonsöner till Jon och Gunilla, ägde 1779 ena halvan av Kalvlund, alltså den mark som idag motsvarar Östistuga (Börje) och Del (Segol).


Åkrar brukas men inget hus finns än

Begyggelsen låg nere vid landsvägskorsningen och av skifteskartan att döma fanns ingen uppdelning mellan bröderna Börje och Segol. Det vill säga, de ägde 1/15-del vardera men sambrukade marken. Inget hus finns på Del vid denna tid men åkrar var uppodlade på båda sidor om vägen mot Vammerviken.


1798 dör Segol

Segol dör 1798 och då hade åtta efterlevande barn från två giftemål. Segols skiften i Kalvlund köps av sonen Nils och av svärsonen Per Torpengren. Säljare är Segols övriga barn. Per Torpengrens hustru Anna var dotter till Segol och alltså sonsons dotter till Jon och Gunilla.


Per Andersson Torpengren

Per Andersson Torpengren var soldat för roten 630 Vammerviken, Vårvik. Soldattorpet hette Bergerud och låg mellan Del och Eketegen. Torpet på Bergerud flyttades senare till Linnekuel.


1802 finns en stuga på Del

Skifteskartan från 1802 visar att det då finns en stuga på Del. Den är troligen byggd av Per och Anna Torpengren någongång åren 1799-1802, dvs efter arvsskiftet efter Segol.

Annas bror Nils kan antas bo kvar i faderns hus nere vid landsvägen. Nils Segolsson var gift men barnlös och dog 1830. Hans skiften köptes då av Daniel Brask i Östistuga och Petter Olsson i Västistuga.


Gårdens namn

Namnet på gården kommer kanske från denna tid, när Per Torpengren och Anna bygger huset på en avstyckad del av Kalvlund. Blir namnet på så sätt Del? Eller fanns benämningen Del eller Delen redan på de åkrar som låg här?


1812 flyttar Torpengren permanent till Del

Vid storskiftet 1802 är Per Torpengren ägare av gården Del i Kalvlund, hustrun Annas arv och köp från hennes syskon. Men först 1812 sker flytten från Bergerud till Del. Detta är sannolikt i samband med att Torpengren fått avsked som soldat.


Vid denna tid har de redan byggt ett hus på Del, innan de flyttat från Bergerud. Det kan nog vara så att de stod skrivna på Bergerud så länge som Torpengren var anställd som soldat för Vammerviken, men att de i själva verket redan hade flyttat till Del cirka 1800.


1843 tar sonen Andreas över

Per Torpengren och hans hustru Anna dör båda året 1843, Anna i mars, Per i november. Deras yngste son Andreas tar då över gården. Han gifter sig med Lisa Halvardsdotter från Blixerud, Ekenäs.


Karl Ludvig och Albertina

Andreas och Lisas son Karl Ludvig gifter sig med Albertina Andersdotter, dotter till riksdagsmannen Anders Jonsson och Sara Märta Olsdotter. De bor och brukar hennes föräldrahem Ögården i Sundsbyn fram till 1886,  då Ludvig köper Del.


1886 byggs nuvarande stuga

Ludvig och Albertina bygger 1886 den stuga som finns på Del idag. Minst ett hus har tidigare funnits på gården. Albertina var syster till Lisa Katharina i Östistuga och till Nils i Västistuga. Hon och Ludvig fick 12 barn tillsammans.


1897 byggs mer

Stall och ladugård är byggda 1897.


Hanna blir ensam kvar på Del

Albertina dör 1931, Ludvig 1932 och dottern Hedvig 1933. De flesta av deras barn har redan flyttat och bildat familj,  men dottern Hanna förblir ogift och bor ensam kvar på Del.


Hannas sista år på Del

Från början av 1970-talet bodde Hanna vintertid i en lägenhet på stationshuset i Trättlanda (ej Röstegen som det står i Mo's noteringar). Resten av året fortsatte hon att bo på Del. Men sina allra sista år bodde Hanna på ålderdomshemmet i Töcksfors.


1980-talet säljs huset

I mitten av 1980-talet såldes huset med avstyckad tomt och används sedan dess som fritidshus. De tre skogsskiftena såldes var för sig och sammanlades med respektive Höglunds, Västistugas och Östistugas skogsskiften.


Del växer in i skogen

Västerut från Del var det öppet. Bilden till höger är tagen vid en skidtävling i början av 70-talet. Starten var på åkern mellan Öst- och Västistuga, och fotot är taget där. I höger kant av bilden syns Del-stugan.

 

Dels åkrar intogs med tiden av sly och i början av 1980-talet sattes granplantor. Del försvann alltmer bakom en skärm av björk och gran. Från att ha sett Del som på bilden till höger, så såg man så småningom bara taket men om kvällarna såg man ändå att det lyste om det var någon där. Granarna växte och så syntes inte längre taket heller, bara skorstenen. Till slut var Del helt skymt bakom skogen på de tidigare åkrarna.


På 2020-talet har skogspartiet mellan Östistuga och Del gallrats, vilket gjort att Del åter syns.

Del stuga 2010. Foto: Brita Svanqvist.

Bilden till vänster: Ludvig Andersson på Del i unga år. Den snidade träfiguren till höger är också Ludvig men på sin ålders höst. Troligen beställd av sonen Paul efter faderns bortgång. Snidad av David Brask 1933. Källa: Staffan Svanqvist.

Från vänster till höger: Hanna, Ludvig Andersson, Pontus Carlsson "på Högen", Albertina, okänd, Karolina "Västistuga", på trappa till Del ca 1925.

Skidtävling på 70-talet, där Del syns i höger kant.
Klicka på bilden för att se den större.

Flygfotot och Hanna


Staffan Svanqvist berättar om flygfotot:


Vid knuten står Hanna, det är det ingen tvekan om. Hennes hållning känns igen. Hon fyllde 75 år senare samma höst, den 11 november. Då fick hon presenter från brorsdottern Hagar med maken Malte. Det framgår av baksidan på bilden, för den är skickad som vykort till "Barnmorskan Fru Hagar Mattsson, Förlossningshemmet, Gustavsberg, Stockholm". Kortet är stämplat 24 november 1956 och där har Hanna skrivit:

 

"Kära Hagar och Malte! Ett varmt tack för hågkomst och gåvor på min födelsedag. Hoppas Ni mår bra allesammans. Är nu åter ensam här sedan de andra [brodern Ivar med maka Helga som brukade bo på Del över somrarna /stfns anm.] flyttat till Årjeng över vintern.


Har varit tomt och trist äfter dem, men får man vara frisk så går det nog. Nu har jag fått telefon så jag kan meddela mig med omvärlden.


Vyen här är ett flygfoto på Del. Känns det igen?

 

Hälsn. Faster Hanna"


År 1956 hände en hel del på Del i Kalvlund. På sommaren grävdes den nya brunnen, som fungerar fortfarande fast den brukar sina framåt sensommaren. Och på hösten drogs telefon in. Men dessförinnan togs flygbilden. Prydlig var trädgården, granhäcken tuktad, enen står på sin plats och öppna fält runt om, både i öster och i söder där fotbollsplanen ligger idag. Mot väster var det också öppet. Det minns jag från början av sextiotalet, för stugan syntes nerifrån Gustavsforsvägen.


Vägen in mot stugan går längre ner kan man se. Den mäktiga asken står där den fortfarande står, nedanför ladugården, och lönnen står vid syrenbuskarna som den gör än, fast bra mycket större idag. Bersån hade jag nästan glömt. Och är det inte ett fäste för en flaggstång som skymtar mitt i bersån? Längst ner på bilden, till höger nedanför asken, ligger cementringarna till den brunn som måste vara på gång, samma brunn som idag brukas.