Människorna i Kalvlund

Människorna i Kalvlund

Tack vare Pelle Norelius forskning känner vi till namnen på de som föddes, levde och dog i Kalvlund så långt tillbaka i tiden som till 1600-talet.

De fyra personerna på bilden högst upp på sidan är från vänster Agnes och Lars, och Maria och Arthur Brask. bakom dem syns Östistuga och dess gård. Även Västistugas tak skymtas. Fotograf var Arvid Brask, han och hustrun Agnes var hemma i Sverige på besök ca 1925. Det var deras första och enda besök i Sverige efter att de utvandrat till USA i början av 1900-talet. 

I Kalvlund syns tre släktgrenar särskilt tydligt. Det är:


Ättlingarna till Jon och Gunilla i Ekenäs

De fyllde i många generationer de flesta stugor i Kalvlund, Häljelund, Lilla Ekenäs, Rösstegen och Ekenäs.


Släkten Brask

Brasksläkten kom till Kalvlund med Daniel Brask i början av 1800-talet. Daniel gifte sig med Catharina Börjesdotter som hade anor till Jon och Gunilla. Senare under samma sekel kom det att hamna Brask-ättlingar i samtliga gårdar i Kalvlund genom barn till Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta.


Mossbergsläkten

Samtliga grenar i Mossbergsläkten såsom redovisade i Mossbergboken, utom NYL, härstammar från Malin Jonsdotter och Jordan Mossberg. Malin var barnbarns barn till Jon och Gunilla. Större delen av Mossbergsläkten har sålunda sina anor i Ekenäs, och med stark anknytning till Kalvlund.


Vill du ha hjälp att hitta dina anor i släkträden till höger, maila lasse@kalvlund.se 

Kalas i Östistuga sommaren 1910

Personerna från vänster:

Edvin Pettersson på Höglund, Kalvlund. Carl Abrahamsson på Högen, Häljelund. Nils Andersson och hans hustru Blenda, dotter till Lars och Lisa Brask. Flickorna är Nils och Blendas döttrar Runa och Hulda.


I mitten:

I mitten och främst i bilden står Lars Daniel Brask. Bakom bordet, delvis skymd av Lars står hans son Arthur. Den unge mannen på trappan är Pontus Carlsson på Högen, Häljelund, son till Carl. Snett framför Pontus står hans mor Anna, dotter till Karolina. Brevid Pontus står Anna, dotter till Sara-Lisa och Edvin på Höglund.


Till höger:

I vit klänningstår Maria Emanuelsson, som senare gifte sig med Arthur Brask. Längst fram i svart klänning står Karolina Olsson i Västistuga, och längst till höger är Albertina och Karl Ludvig Andreasson, på Del.


Släktbanden mellan personerna på bilden är många. Till exempel var Arthur i Östistuga och Anna på Högen kusiner. Annas make Carl var kusin med hennes far. Carl var även kusin med Arthur. Albertina på Del var moster till Arthur. Lars Daniel var tremänning med Carl på Högens far.


Bilden är färgredigerad av Anton Brask.