Om webbplatsen

Den här webbplatsen är skapad av mig, Lars Brask. Här presenteras bakgrunden till sidan, och vilka personer och källor som har gjort den möjlig.

Jag växte upp med historier, berättelser, gamla brev, dokument och foton som rörde husen och människorna i Kalvlund, socknen Blomskog, och släkten Brask. När jag själv fick barn vaknade mitt intresse på allvar för släktforskning, och ungefär samtidigt kom den första Mossberg-boken ut. Jag började då att bygga mitt eget släktträd, med tankar på att så småningom göra det tillgängligt på en webbplats.


Många har forskat i våra släkter och i bygdens historia. Jag har ur deras forskning försökt sammanställa information kring mina egna anor, men även om byggnader, ägoförhållanden, och annat, specifikt i Kalvlund.


Tack vare Pelle Norelius forskning växte kunskaperna om våra anor ytterligare. Inte ens min far som hade närmast obegränsade kunskaper om våra anor och släktförhållanden i Blomskog, visste något alls om Börje Jonssons anor.


Detta ändrades med Pelle Norelius forskning. Den gav oss helt nya uppgifter som visade att våra rötter i Kalvlund sträcker sig så långt tillbaka i tiden som det överhuvudtaget går att spåra.


Detta ledde till att jag istället ville göra en sida om Kalvlund. Om gårdarna och människorna som bodde där. Det är en viss överrepresentation av fakta kring Östistuga och släkten Brask vilket beror på att jag av naturliga skäl har tillgång till mer information om dessa.
Mina viktigaste källor har varit

  • Min far, Georg Brask. Född och uppvuxen i fädernegården Östistuga, som jag idag äger.
  • Pelle Norelius genom hans forskning kring gravkorsen vid Blomskogs gamla kyrka, Mossbergssläkten och i synnerhet redovisningen av familjer i Blomskog åren 1600-1920, sammanställt i praktverket Blomskogsboken.
  • Stig Blom, som framförallt varit ovärderlig i allt som rör Blomskog som socken.
  • Lantmäteriets tjänst Historiska kartor.
  • Kyrkböckerna, särskilt husförhörslängderna, genom Arkiv Digital.
Har du information?

Har du information, dokument eller bilder rörande Kalvlund och vill dela med dig? Vänligen maila mig på lasse@kalvlund.se


Källförteckning

  • Blomskogsboken av Pelle Norelius och Stig Blom (red.). Utgiven av Blomskogs Hembygdsförening 2004.
  • Mossberg från Blomskog - en släktbeskrivning. Av Pelle Norelius. Utgiven tillsammans med Mossbergska släktföreningen 1991.
  • Mossberg från Blomskog - en släktbeskrivning, bok nr 2. Av Pelle Norelius. Utgiven tillsammans med Mossbergska släktföreningen 1994.
  • Släkten Brask från Nordmarks härad av Sigfrid Ehrling, utgiven 1963
  • De smidda gravkorsen vid gamla kyrkplatsen i Blomskog. Text Pelle Norelius, Bild Stig Blom. Utgiven av Blomskogs Hembygdsförening.