Om webbplatsen

Den här webbplatsen är skapad av mig, Lars Brask. Här presenteras bakgrunden till sidan, och vilka personer och källor som har gjort den möjlig.

Jag växte upp med historier, berättelser, gamla brev, dokument och foton som rörde husen och människorna i Kalvlund, socknen Blomskog, och släkten Brask. När jag själv fick barn vaknade mitt intresse på allvar för släktforskning, och ungefär samtidigt kom den första Mossberg-boken ut. Jag började då att bygga mitt eget släktträd, med tankar på att så småningom göra det tillgängligt på en webbplats.


Många har forskat i våra släkter och i bygdens historia. Jag har ur deras forskning försökt sammanställa information kring mina egna anor, men även om byggnader, ägoförhållanden, och annat, specifikt i Kalvlund.


Tack vare Pelle Norelius forskning växte kunskaperna om våra anor ytterligare. Inte ens min far som hade närmast obegränsade kunskaper om våra anor och släktförhållanden i Blomskog, visste något alls om Börje Jonssons anor.


Detta ändrades med Pelle Norelius forskning. Den gav oss helt nya uppgifter som visade att våra rötter i Kalvlund sträcker sig så långt tillbaka i tiden som det överhuvudtaget går att spåra.


Vilket ledde till att jag istället ville göra en sida om Kalvlund. Om gårdarna och människorna som bodde där. Det är en viss överrepresentation av fakta kring Östistuga och släkten Brask vilket beror på att jag av naturliga skäl har tillgång till mer information om dessa. 

Det ena leder till det andra, när man nystar i en persons historia eller en plats, frågor väcks och man följer tråden vidare. För att kunna berätta Kalvlunds historia blev det nödvändigt att även beskriva hemmanet Ekenäs. Och det i sin tur är en del av socknen Blomskog och kyrkan är en central del av dess historia osv osv. Ett nystande som lett mig ända tillbaks till forntiden och de första människorna i Nordmarken. Och en hemsida som aldrig blir helt klar..


Mina viktigaste källor har varit

 • Min far, Georg Brask. Född och uppvuxen i fädernegården Östistuga.
 • Pelle Norelius genom hans forskning kring gravkorsen vid Blomskogs gamla kyrka, Mossbergssläkten och i synnerhet redovisningen av familjer i Blomskog åren 1600-1920, sammanställt i praktverket Blomskogsboken.
 • Stig Blom, som framförallt varit ovärderlig i allt som rör Blomskog som socken.
 • Lantmäteriets tjänst Historiska kartor.
 • Kyrkböckerna, särskilt husförhörslängderna, till en början genom Arkiv Digital, senare genom Riksarkivet (gratis). På riksarkivets sida finns även jordeböcker, mantalslängder, generalmönsterrullor m.m.


Har du information?

Har du information, dokument eller bilder rörande Kalvlund och vill dela med dig? Vänligen maila mig på lasse@kalvlund.se


 Östistuga, Kalvlund när jag var barn, ca 1975. /LB


  Så här hittar du på sidan: 


  Högst upp, i meny-raden, finns det fem olika huvudsidor: 

  • Hem (inledning, bakgrund etc)
  • Gårdarna i Kalvund
  • Människorna i Kalvlund
  • Bygdens historia
  • Georg Brask

  Du kan klicka på var och en av dem, där finns en övergripande beskrivande text. Eller så kan du gå direkt till någon av de undersidor som finns. De visar sig när du håller musen över varje huvudsidas namn


  Inne på en sida kan finnas länkar till fördjupnings-sidor som inte syns i menyn.

  Det finns även externa länkar, dvs till andra hemsidor. Jag kan inte garantera att de hålls uppdaterade eller ens fungerar.   

   Källförteckning

   • Blomskogsboken av Pelle Norelius och Stig Blom (red.). Utgiven av Blomskogs Hembygdsförening 2004.
   • Mossberg från Blomskog - en släktbeskrivning. Av Pelle Norelius. Utgiven tillsammans med Mossbergska släktföreningen 1991.
   • Mossberg från Blomskog - en släktbeskrivning, bok nr 2. Av Pelle Norelius. Utgiven tillsammans med Mossbergska släktföreningen 1994.
   • Släkten Brask från Nordmarks härad av Sigfrid Ehrling, utgiven 1963
   • De smidda gravkorsen vid gamla kyrkplatsen i Blomskog. Text Pelle Norelius, Bild Stig Blom. Utgiven av Blomskogs Hembygdsförening.
   • Gustavsfors - Berättelser från ett brukssamhälle. Av Siw Jägerung
   • Blomskog - En kulturhistorisk exposé. Av Emmy Olsson-Zaringh. Utgiven 1952
   • Riksdagsmannen i Sundsbyn, Anders Johnsson och Sara Märta Olsdotters släkt. Sammanställd av Bertil Mo 1993.
   • Lantmäteriet; Historiska kartor
   • Kyrkböcker, Mantalslängder, Jordeböcker etc Riksarkivet
   • ”Neolitiska Landskap vid Stora Le” / Curry Heiman

    https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19157/1/gupea_2077_19157_1.pdf

   • Silleruds kyrka
   • Forskningsprojektet Sockenkyrkorna (Riksantikvarieämbetet)
   • Hemsidan Unikaboxen om Norska Stavkyrkor
   • Florenslängden
   • Svensk juristtidning/Krono under allmän disposition
   • Populär Historia artikel av Anna Larsdotter; När Sverige blev kristet
   • Sven Hallbäck - Medeltida dopfuntar
   • Emil Eckhoff - Svenska stavkyrkor

    

   • In situ 1998; Curry Heimann, Hällkistor i Värmland
   • Forskning.se artikel: Dna visar hur influenser såg ut på stenåldern

   • Sydvästra VÄRMLAND fram till år 1641 samt andra böcker av Lars Bägerfeldt. Finns att ladda ner från Lasse Bägerfeldts forntida färder 

   • Catshaman - privatpersons hemsida som får läsas med en hel näve salt, men ändå mycket intressant.
   • Historiska personer i form av släktträd.
   • Bengans historiesida
   • Hans Högmans sida med framförallt mycket Militärhistoria.
   • Heimskringla - Snorre Sturalssons kungasagor. På originalspråk och översatta.
   • Bygdeborger - en kulturminnekategori til begeistring og besvær