Start

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Hemmanet Ekenäs hör till socknen Blomskog, Nordmarks härad som i sin tur ligger i Värmland.

Socknen Blomskog, Nordmarks härad, i sydvästra Värmland.

Kalvlund

4/15 av Kronoskattehemmanet Ekenäs, Blomskog socken, Nordmarks härad, Värmland

 

På 1600-talet fanns i Ekenäs hemman en landbo vid namn Jon Andersson och hans hustru Gunilla.

En landbo ägde inte själv marken han brukade utan betalade en avgift/ränta till ägaren av marken; Kronan eller annan bonde.

Det är okänt på vilken gård i Ekenäs Jon & Gunilla bodde.

Jon bytte till sig hela hemmanet Ekenäs med rådmannen i Åmål; Reinhold Sakariasson.

Möjligen var det Jon & Gunilla som odlade upp marken i Kalvlund och därmed de första som bodde där.

Det är bland Jon och Gunillas barn och deras ättlingar vi hittar de första som anges bo i Kalvlund; sonen Segol Ekeroth samt brodern Olofs söner; Jon och Anders.

I norr och öster följer Kalvlunds rågångar efter Dalslandsgränsen, från landsvägen och söderut går gränsen i bäcken Hommingen.

I väster gränsar Kalvlund till Häljelund som hör till hemmanet Sundsbyn och i söder mot Lilla Ekenäs, hemmanet Ekenäs.

Vägen som går från landsvägskorsningen över till Eketegen, Hult och länsväg 172 har ändrat sträckning vid två tillfällen.

Första gången i början av 1800-talet, när Östistuga byggdes ändrades sträckningen så att korsningen med landsvägen hamnade

vid den gamla bebyggelsen. Tidigare hade korsningen varit ungefär där uppfarten till Västistuga är idag.

Andra gången var i slutet av 1970-talet. Vägen var farbar endast fram till Tömte och en ny väg anlades. Istället för att som tidigare gå längs med Östistugas stora vårdträd och framsidan av lagården så drogs den nya vägen på baksidan av lagården och därefter i en ny rakare sträckning upp mot Del och Tömte. Inne i skogen mittemot infarten till Del kan man ännu se spår efter den gamla vägen.

Inte mycket har förändrats i Kalvlund de senaste 150 åren.

Det är förstås tystare större delen av året. Finns inte längre några fast boende.

Men husen är desamma och med få ändringar. Mesta åkermarken hålls öppen, rösen och gränsstenar finns kvar i skogen även om gräs och mossa försöker täcka dem.

 

Och två av gårdarna ägs än idag av ättlingar till Jon & Gunilla.

 

Sök inom hemsidan kalvlund.se !

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.