Släkterna

Släkterna

Här presenteras några av de släktgrenar som byggde och brukade Kalvlund.

Vi börjar med Jon och Gunilla, längre ner går att läsa om Brask, Mossberg och riksdagsmannens ättlingar.

Jon och Gunilla och deras ättlingar


1600-talet

Landbon Jon Andersson och hans hustru Gunilla bodde i Ekenäs under 1600-talet men vi vet inte exakt var. När det står Ekenäs i äldre handlingar avser detta hela hemmanet Ekenäs. Det vi idag kallar Ekenäs var förr gården Stora Ekenäs.


Förste född i Kalvlund

Någon gång före 1661 byter Jon till sig hela Ekenäs hemman som senare kommer att delas upp mellan hans barn. Daniel Segolsson Ekerot, sonson till Jon och Gunilla är den förste som anges vara född i Kalvlund. Vi vet dock inte om Daniel var den förste, det finns helt enkelt inga äldre födelse- och dopböcker för Blomskog.


Ättlingarna

Ättlingarna till Jon och Gunilla i Ekenäs kom sedan i många generationer att fylla de flesta stugor i Kalvlund, Häljelund, Lilla Ekenäs, Rösstegen och Ekenäs. Släktträdet, som finns länkat nedan, följer de av Jon och Gunillas ättlingar som kom att födas eller leva i Kalvlund, och slutar med personer födda kring 1920.


1699 

I Blomskogs äldsta Död- och begravningsbok hittar vi för år 1699 Jon Anderssons hustru Gunilla.

Här står: Den 24 April dör så gunil i Ekenäs 105 år gamal

Klicka på knappen ovan för att komma till släktträdet. Du kommer då direkt in till Jon Andersson.


Till vänster kan du leta dig fram genom de olika personerna. På varje personsida finns även en flik med en antavla för den aktuella personen.


Bilderna som finns kan du klicka på för att se en större version.

I samma bok finns även födelse- och dopbok, den äldsta i Blomskog. Exemplet här är från 1689. Här står: 


Martius (månaden mars)

Feltwebelns Segol Ekrots och Anna Margrets Barn

i Ekenäs (tillagt vid senare tillfälle)

födt d 2 (följt av något svårläst som antagligen är dopdatumet)

Daniel. Faddrar :

her Lars Olssons (svårtolkat) och Olof i

Kalfelund.

Hustrur: Maria Faxelia och

Elin i Rööstegen pigor

Catharina och Sara Labeckias


Olof i Kalvlund var barnets farbror, dvs broder till Sego. Maria Faxelia var änka efter kyrkoherden i Blomskog, Nicolaus Labeckius. Elin är troligen barnets faster, det vill säga syster till Segol. Sara och Catharina var döttrar till Maria Faxelia och Nicolaus Labeckius. Syskonen Segol, Olof och Elin var barn till Jon Andersson och Gunilla.

Släkten Brask i Kalvlund


Nils Brask

Till höger finns en knapp som leder till ett släktträd som utgår från Nils Brask i Breviken som blev stamfader för släkten Brask i Blomskog. Anorna bakåt i tiden är redovisar så fullständigt som jag känner till dem. Detta även för ingifta och deras anor. Ättlingarna i släktträdet Brask riktar främst in sig på de med koppling till Kalvlund, vilket tar sin början med två av Nils Brasks barn; sonen Daniel och dottern Anna Maria.


Bygger Östistuga

Daniel gifter sig i Kalvlund och bygger nuvarande Östistuga, dottern Anna Marias dotter Sara-Märta gifter sig med riksdagsman Anders Jonsson och tre av deras barn kom att gifta sig och leva i Kalvlund.


När det gäller ättlingarna till Nils så redovisas inte ingiftas anor.

Släktträdet som länkas här med start från Nils Brask, slutar med personer födda kring 1930.


Biskop Hans Brask

Klicka på knappen ovan för att komma till sidan med släktträdet. 


I vänsterkant på sidan kan du leta dig fram genom de olika personerna. På varje personsida finns även en flik med en antavla för den aktuella personen.


Bilderna som finns i släkträdet kan du klicka på för att se en större version.