Laga skifte

Laga skifte

Kalvlund vid Laga skifte 1853-1855

Kalvlund hade vid denna tid tre stycken brukare och jordägare. Här nedan nämnda intill den bokstav som motsvarar deras mark på kartan.

D: Petter Olsson

C: Göran Brasks sterbhus

B: Andreas Persson

 

Höglund var ännu inte byggt. Vägen som syns på kartan ledde till Kärr, Vammervikens hemman.

 

Västistuga och Östistuga på kartan är desamma som dagens byggnader, på Del syns föregångaren till nuvarande stugan. Västistugas lagård låg betydligt längre från landsvägen och vid vägkorsningen, i nuvarande trädgården står den sista av de gamla stugorna kvar. Östistuga hade ännu inte någon lagård i länga utan fähus, stall, lador med mera, var separata byggnader. Likaså på Del.

 

Den blå linjen visar dagens vägsträckning (ungefärlig). Klicka på bilden för att se den större.