Jon och Gunillas och deras ättlingar i Kalvlund

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

 

Landbon Jon Andersson och hans hustru Gunilla bodde i Ekenäs under 1600-talet men vi vet inte exakt var.

När det står Ekenäs i äldre handlingar avser detta hela hemmanet Ekenäs. Det vi idag kallar Ekenäs var förr gården Stora Ekenäs.

 

Jon byter 1686 till sig hela Ekenäs hemman som senare kommer att delas upp mellan hans barn.

Daniel Segolsson Ekerot, sonson till Jon och Gunilla är den förste som anges vara född i Kalvlund. Se längre ned på sidan.

Vi vet dock inte om Daniel var den förste, det finns helt enkelt inga äldre födelse- och dopböcker för Blomskog.

 

Ättlingarna till Jon & Gunilla i Ekenäs kom sedan i många generationer att fylla de flesta stugor i Kalvlund, Häljelund, Lilla Ekenäs, Rösstegen och Ekenäs.

Släktträdet följer de av Jon och Gunillas ättlingar som kom att födas och/eller leva i Kalvlund och slutar med personer födda kring 1920.

 

På varje personsida finns även en flik med en antavla för den aktuella personen. Bilderna kan du klicka på för att se en större version.

 

För att komma till släktträdet klickar du på bilden eller rubriken ovan.

 

Vill Du ha hjälp att hitta dina anor i detta släkträd, maila till : lasse@kalvlund.se

 

 

I Blomskogs äldsta Död- och begravningsbok hittar vi för år 1699 Jon Anderssons hustru Gunilla

"Den 24 Aprilis dör så gunil i Ekenäs 105 åhr gamal."

 

 

I samma bok finns även födelse- och dop-bok, den äldsta i Blomskog. Nedan exempel är från år 1689 :

"Martius (månaden mars)

Feltwebelns Segol Ekrots och Anna Margrets Barn

i Ekenäs (tillagt vid senare tillfälle)

födt d 2 (följt av något svårläst som antagligen är dopdatumet)

Daniel . Faddrar :

her Lars Olssons (svårtolkat) och Olof i

Kalfelund.

hustrur: Maria Faxelia och

Elin i Rööstegen pigor

Catharina och Sara Labeckias"

 

Olof i Kalvlund var barnets farbror, dvs broder till Segol

Maria Faxelia var änka efter kyrkoherden i Blomskog, Nicolaus Labeckius.

Elin är troligen barnets faster, dvs syster till Segol

Catharina och Sara var döttrar till Maria Faxelia och Nicolaus Labeckius.

Syskonen Segol, Olof och Elin var barn till Jon Andersson och Gunilla

Tom länk

jkldjf lkajd flkjg jsdg ioj revm rlkmj aoiewj frsädmk aäise rf

sdflkj sksj dfgkjgd ölks gjdaök gg

Tom länk

j alksdfj lksdjf lksjdf laksjd fowje fisj öaoim em iofjm aoerf ain

nasdofiuneöoifn wieofj oigjöodijn roe asiorf asioj fasöoij rewe

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.