Kalvlund på Blomskogs kyrkogård

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Bland de smidda gravkorsen som idag finns runtom platsen för den gamla kyrkan, finns det många kopplingar till Kalvlund.

Detta vet vi tack vare Pelle Norelius ovärderliga forskning, publicerat i skriften:

"De smidda gravkorsen vid gamla kyrkplatsen i Blomskog" .

 

 

Järnkorset ovan hör till Jon Olufsson i Kalvlund och och hans ättlingar.

Kors Nr 11 i Pelle Norelius skrift

På korset står: Vilket betyder :

IOS 1775 Jon Olufsson

BIS 1802 Börje Jonsson, klocksmed, "ofärdig", son till Jon

SIS 1798 Segol Jonsson, son till Jon

AAS 1789 Anders Andersson, brorson till Jon

IAS 1809 Jonas Andersson, son till Anders

Anders, Börje och Segol är stamfäderna till det som blev dagens gårdar i Kalvlund:

Anders - Västistuga

Börje - Östistuga och Höglund

Segol - Del

 

Gravstenen ovan tillhör Nils Brask i Breviken, födelseåret 1746 på ena sidan och dödsåret 1814 på andra.

Nils var född i Silbodal men flyttade till Breviken och blev den förste Brask i Blomskog.

Han bodde inte själv i Kalvlund men förtjänar sin plats här då två av hans barn och deras ättlingar med tiden kom att bebo alla Kalvlunds gårdar.

Sonen Daniel gifte sig med Catharina, dotter till Börje Jonsson i Kalvlund, (se kors nr 11 ovan).

Dottern Anna-Maria Brask gifte sig med Olof Andersson i Röstegen. Olof var son till Anders Andersson (också kors nr 11 ovan) , deras barn hade i sin tur vidare kopplingar till Kalvlund, föa de tre barnbarnen Nils, Lisa Katharina och Albertina som alla kom att bo i Kalvlund.

Gabriel Brask, född i Östistuga.

Son till Göran Brask och sonsons son till Nils Brask i Breviken.

Gabriel Mossberg och hustrun Sara-Britta, född Brask och dotter till Nils Brask.

Blenda Brask, född i Östistuga. Dotter till Lars Daniel Brask.

Tre bröder Brask från Östistuga

Arthur, David och Oden var bröder, födda i Östistuga.

Söner till Lars Daniel Brask och Lisa Katharina Anderssdotter.

Övriga syskon var Hilda (dog som ung), Blenda, gift i Trättlanda och Arvid, emigrerat till Amerika.

 

Från vänster till höger på fotot :

Georg Brask, son till Arthur

Arthur

David

Oden

Bilden tagen i Östistuga ca 1930

 

David Brask och hustrun Hilda.

Bodde på Styggemyren, Kalvlund. Stenen är så sliten att texten i det närmaste är helt borta.

 

Arthur Brask och hans hustru Maria.

Föräldrar till Georg Brask.

Bodde i Arthurs fädernegård Östistuga.

Oden Brask och hustrun Hilda, samt ogifta barnen Lars Erik och Judit.

Bodde i Ekenäs.

 

Carl Ludvig Andreasson och hustrun Albertina Andersdotter "på Del"

 

Albertina hade sin syster Lisa Katharina i Östistuga och sin bror Nils i Västistuga.

De var barn till Riksdagsman Anders Jonsson och Sara Märta Olsdotter, se deras sten längre ned på sidan.

Hedvig och Hanna ("på Del")

Döttrar till Carl Ludvig och Albertina

Axel och Jenny "på Tömte". Axel var från Del, son till Carl Ludvig och Albertina. Jenny var från Höglund, dotter till Anders Edvin och Sara Lisa (se nedan)

 

Karl och Ingeborg "på Höglund. Syskon till Jenny ovan, ogifta och bodde kvar på Höglund, Ingeborg bodde även tidvis i Torrskog och Gustavsfors då hon hade anställning som barnmorska.

Anders Edvin och Sara Lisa "på Höglund".

 

Sara Lisa var född i Östistuga, dotter till Göran Brask.

 

Anders Edvin var från Västra Trättlanda men hans mormorsfar var Nils Brask i Breviken.

A E och hustrun Sara Lisa var alltså tremänningar.

Ovan till vänster: Pontus "på Högen" och hans hustru Dora. Pontus bodde på Högen i Häljelund, där han var född.

I mitten och till höger: Nils Andersson och hans hustru Karolina, Västistuga i Kalvlund. De var morfar och mormor till Pontus.

Nils dog hastigt redan 1882. Karolina dog 1929, 47 år efter maken !

Andra stenen från höger tillhör Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.

Den lilla svarta stenen i vänster kant är sonen Olof i Ekenäs. Stenen bakom, som ser ut som en pil, är sonen Davids.

Den höga obelisken i bildens mitt tillhör sonen Lektor Jordan Andersson och den lutande stenen längst till höger tillhör Nils Andersson i Västistuga, Kalvlund och hans hustru Karolina.

 

Lars Daniel Brask och sonen Anders Göran ska enligt Georg Brask vara begravda ungefär där fotografen står placerad. Om detta stämmer är det rimligt att anta att även Lisa Katharina är begravd där och i så fall är Anders och Sara Märtas grav omgiven av fem av barnens gravar.

Till vänster: Doktor David Anderssons familjegrav.

David var son till riksdagsman Anders Jonson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.

 

Han kallades Doktor David i släkten, verkade en tid som provinsialläkare i Bengtsfors.

Systern Lisa Katharina Brask vistades sista månaderna av sitt liv hos brodern David och hans familj i Bengtsfors. Doktor David försökte förgäves bota hennes smärtor och svårigheter att behålla föda. Lisa dog 1896 av magkräfta (cancer).

Riksdagsman Anders Jonsson och hans hustru Sara Märta Olsdotter.

Sara Märta var själv född i Kalvlund, hennes far var från det som idag är Västistuga. Familjen flyttade sen till Lövås, Röstegen.

På hennes fars sida går anorna tillbaka till Jon och Gunilla. På hennes mors sida återfinns bl.a. Nils Brask i Breviken som var hennes morfar.

 

Tre av Anders och Sara Märtas barn kom att hamna i Kalvlund; Lisa Katarina i Östistuga, Albertina på Del och Nils i Västistuga.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.