Västistuga

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

 

Västistuga

 

Gårdens historia

En av de tre gamla byggnaderna i Kalvlund stod i det som nu är Västistugas trädgård, alldeles nere vid dagens vägkorsning.

Denna byggnad och dess marker ägs vid skiftet 1802 dels av Jonas och Olof Andersson och dels av Petter Olsson i Hälgelund.

Jonas och Olof har ärvt sin del av sin far Anders.

Petter Olsson har sannolikt ärvt eller köpt sin del av änkan Dordi och hennes meddelägare, se Storskiftet i Ekenäs 1779.

Petter Olsson född 1770 i Vårvik var gift med Ingegerd Jonasdotter född 1779, också hon i Vårvik.

1802 står Petter som ägare till 2/45 Ekenäs (Kalvlund).

1815 byter Petter till sig 4/45 Ekenäs mot 1/19 Sundsbyn (troligen Helgelund) med Olof Andersson i Rösstegen, ättling till Jon & Gunilla.

Petter och Ingegerd är bosatta i Helgelund 1807 när dottern Anna Maria föds.

Petter och Ingegerds dotter Anna Maria gifter sig med Olof Segolsson, född 1809 i Östra Trättlanda.

Vid storskiftet 1825 ägde Olof 5/48 Östra Trättlanda tillsammans med brodern Johannes.

Enligt husförhörslängden 1836 brukade Olof och Johannes 5/48 Östra Trättlanda

Laga skifte 1853 - Olof står som ägare till 5/48 Östra Trättlanda, oklart om det fortfarande är tillsammans med brodern Johannes, motstridiga uppgifter i Blomskogsboken. Johannes flyttar 1858 till Gillberga.

Nuvarande hus "Västistuga", byggs 1845 av Olof Segolsson. Detta enligt inskription över köksdörren.

Det finns inga uppgifter om att Olof och Anna Maria bodde i Västistuga. Vid Laga skifte 1853 står fortfarande Petter Olsson som ägare (Petter var far till Olofs hustru Anna Maria).

Skriver Olof Segolsson in sina initialer ovanför köksdörren endast för att markera att det är han som uppfört byggnaden ?

Gården ägs av hans svärfar Petter.

 

1853 - Lanthandel i Västistuga - egen sida, länk i vänsterkant och längst ned på denna sida.

1868, tre år efter Petter Olssons död görs ett Laga skifte av 2/15 mantal hemmanet Ekenäs, tomten Kalvlund.

Detta avser hela Västistugas marker och hälften av det som senare blev gården Höglund.

På skifteskartan finns det två hus på Västistugas tomt, den gamla stugan nere vid vägkorsningen samt nuvarande hus.

De båda parterna i skiftet var Petter Olssons barn: Petter Pettersson och Enkan Lisa Pettersdotter.

Dessa hade sannolikt köpt ut övriga syskon efter faderns död och sedan samägt egendomen fram till detta skifte upprättades.

 

Dottern Lisa var gift i Mossviken, Vårvik, står som Enkan Lisa Pettersson i skifteshandlingarna. Sonen Petter var gift med Anna Maria Segolsdotter i hennes andra gifte, de hade inga gemensamma barn. Anna Maria var änka efter Göran Brask i Östistuga.

Enligt skiftet ska Enkan Lisa Pettersdotter ha rätt till den "gamla tomten" , med detta avses sannolikt den gamla stugan, som stod längre

ner i Västistugas trädgård, alldeles vid landsvägskorsningen.

Det finns också en bilaga över vilka byggnader Petter Pettersson ska flytta ; stuga, ett fähus, ett stall, en gammal lada, svinhus och att detta ska vara gjort inom två år från 1/1 1868.

I denna skifteshandling från 1868 finns även annan intressant information om hemmanet Ekenäs. Bland annat finns alla ägare i hemmanet uppräknade och alla vägar inom hemmanet är beskrivna, t.ex. framgår att landsvägen från Gustavsfors mot Trättlanda var 10 alnar bred, vägen från Kalvlund till Vammerviken var 8 alnar bred.

1873 görs en Hemmansklyvning mellan Petter Pettersson och E A Pettersson - del av Västistuga avskiljs och bildar gården Höglund genom sammanslagning med E A's hustru Sara Lisas arvedel av Östistuga.

Olof och Anna Marias dotter Karolina, född 1846 i Östra Trättlanda, gifter sig med Nils Andersson, son till riksdagsman Anders Jonsson. Karolina och Nils bor först i Sundsbyn där dottern Anna Maria föds 1870. Nästa dotter, Alma Christina föds 1872 i Kalvlund.

Karolina och Nils har alltså flyttat till Västistuga, Kalvlund ca 1871. Karolina kommer att bo i Västistuga i nästan 60 år.

Olof Segolsson och hans hustru Anna Maria (dotter till Ingegerd och Petter) flyttar 1880 till sin dotter och hennes make i Gårdsnäs, Söpplanda. Anna Maria dör året därpå, 1881. Olof dör 1891 och är då blind.

Georg Brask berättade att när han var barn hörde han talas om "den blinde gubben i Västistuga" vilket med största säkerhet avsåg Olof Segolsson, som med andra ord måste ha bott där en tid. Detta finns det dock inga noteringar om i husförhörslängderna.

 

J.J. Svensson flyttar sina handelsrättigheter till Kalvlund. Det tycker inte bruksförvaltaren på Gustavsfors är någon bra idé..

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempora incididunt ut labore et dolore magnanum aliqua. Ut enim ad minim veniam, quisar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitta, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore inter magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.