Styggemyren

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Styggemyren , "Myra"

Styggemyra, en sedan långt tillbaka i tiden uppodlad myrmark.

David Brask och hustrun Hilda bygger här en stuga och en mindre lagård. Oklart när men det sker senast 1915 då de anges i Husförhörslängden som inflyttade från Vårviks socken.

Detta är på Östistugas egendom som då fortfarande ägs av Davids far Lars Daniel. Inga arrendekontrakt eller liknande funna.

 

Sonen Sven flyttar till N. Amerika 1925.

 

Efter Lars Daniels död 1926 är tanken att sönerna Arthur och David ska dela egendomen i två lika delar och köpa ut de övriga syskonen. Det finns en gammal skiftesdelning efter Lars och Samuel som man tänkt använda. Men David hade ej råd och man justerar den gamla skiftesdelningen så att Arthur köper 2/3 av gården, inklusive manbyggningen Östistuga och David 1/3 inklusive Styggemyra. När arvsskiftet och köpet sker har David med famillj redan bott här sedan snart 15 år.

 

Dottern Magnhild gifter sig och flyttar t Ärtemark 1933. Sonen Bengt till Stockholm 1937.

Hilda dör 1946, David 1947. Egendomen säljs på auktion.

Huset revs i början av 1950-talet. Idag återstår endast husgrunden.

 

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetura adipisicing elit, sed do eiusmod tempor tincididunt nun ut labore et dolore

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempora incididunt ut labore et dolore magnanum aliqua. Ut

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.