Kalvlund 1853

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Kalvlund vid Laga skifte 1853-55

 

Kalvlund hade vid denna tid 3st brukare och jordägare.

D: Petter Olsson

C: Göran Brasks sterbhus

B: Andreas Persson

 

Höglund var ännu inte byggt. Vägen som syns på kartan ledde till Kärr, Vammervikens hemman.

 

Västistuga och Östistuga på kartan är desamma som dagens byggnader, på Del syns föregångaren till nuvarande stugan.

Västistugas lagård låg betydligt längre från landsvägen och vid vägkorsningen, i nuvarande trädgården står den sista av de gamla stugorna kvar. Östistuga hade ännu inte någon lagård i länga utan fähus, stall, lador m.m. var separata byggnader. Likaså på Del.

 

Den blå linjen visar dagens vägsträckning (ungefärlig)

© Copyright 2012. All Rights Reserved.