Höglund

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Höglund

 

Anders Edvin Pettersson och hustrun Sara Lisa Brask, den senare från Östistuga.

Den 23/11 1875 flyttar de från Trättlanda till det då nybyggda huset på Höglund.

 

Egendomen har bildats av Sara Lisas arvslott från Östistuga och mark från Västistuga som Anders Edvin köpt av Petter Pettersson. (hemmansklyvning 1873)

 

Åkrarna på båda sidor om huset var sedan gammalt uppodlade, vägen upp till Höglund ledde vidare till Kärr, Vammerviken och har funnits sedan lång tid tillbaka. På äldre kartor är källan på Höglund markerad, det är den ensam om, inte ens källorna som fanns vid respektive gård är angivna på kartorna. Så Höglunds källa måste ha haft något som utmärkte den, kanske var den exceptionellt bra att hålla vatten.

 

I Höglunds trädgård planterades många olika trädslag, flertalet av dessa finns ännu kvar och är idag resliga jättar. Det är bl.a. Ek, Lind, Alm och Bok. Troligen var det Johan Arvid, son till Edvin och Sara Lisa, som tog initiativet till att plantera dessa olika trädslag, varav vissa är ovanliga på dessa breddgrader. Johan Arvid var

Nedan en blyertsteckning av Georg Brask från oktober 1937. På den och några foton därunder syns den stora Alm som stod vid sydöstra hörnet av Höglunds trädgård, i kanten av Östistugas åker. Man kan gissa av teckningen att den är redan då ca 50 år gammal, dvs från ca 1880-talet. Den växte upp ca 1 meter in på åkern vilket betyder att man medvetet måste ha valt att spara den vid plöjning och skörd. Den som brukade Östistuga vid den tiden var Lars Daniel och även han hade

Georg Brask står vid den stora almen som även syns på teckningen ovan.

Almen stod i åkerkanten, men på Östistugas mark. Den torkade och stod länge som ett vitt skelett innan den fälldes på 1980-talets slut.

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetura adipisicing elit, sed do eiusmod tempor tincididunt nun ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adipitt minim veniam, quis nostrud

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempora incididunt ut labore et dolore magnanum aliqua. Ut enim ad minim veniam, quisar.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.