Del

Kalvlund.se

En hemsida om en plats på jorden och människorna som levt där

Del

 

Gårdens historia

Bröderna Börje och Segol, sonsöner till Jon och Gunilla, ägde 1779 ena halvan av Kalvlund, den mark som idag motsvarar Östistuga(Börje) och Del(Segol).

Begyggelsen låg nere vid landsvägskorsningen och av skifteskartan att döma fanns ingen uppdelning mellan

bröderna Börje och Segol. Dvs de ägde 1/15 vardera men sambrukade marken.

Inget hus finns på Del vid denna tid men åkrar var uppodlade på båda sidor om vägen mot Vammerviken.

Segol dör 1798 och hade åtta efterlevande barn från två giftemål. Segols skiften i Kalvlund köps av sonen Nils och av svärsonen Per Torpengren, säljare är Segols övriga barn.

Per Torpengrens hustru Anna var dotter till Segol och alltså sonsons dotter till Jon & Gunilla.

Skiftes-kartan från 1802 visar att det då finns en stuga på Del. Annas bror Nils kan antas bo kvar i faderns hus nere vid landsvägen.

Nils Segolsson var gift men barnlös och dog 1830. Hans skiften köptes då av Daniel Brask (Östistuga) och Petter Olsson (Västistuga).

Namnet på gården kommer kanske från denna tid, när Per och Anna bygger huset på en avskiljd del av Kalvlund så blir det Del?

Eller så fanns den benämningen Del eller Delen, redan på de åkrar som låg här?

Per Andersson Torpengren var soldat för roten 630 Vammerviken, Vårvik. Soldattorpet hette Bergerud och låg mellan Del och Eketegen. Torpet på Bergerud flyttades senare till Linnekuel.

Vid storskiftet 1802 är Per Torpengren ägare av gården Del i Kalvlund, hustrun Annas arv och köp från hennes syskon. Men först 1812 sker flytten från Bergerud till Del. Detta är sannolikt i samband med att Torpengren fått avsked som soldat.

Då har de redan byggt ett hus på Del innan de flyttat från Bergerud. Kan nog vara så att de stod skrivna på Bergerud så länge som Torpengren var anställd som soldat för Vammerviken, men att de i själva verket redan hade flyttat till Del ca 1800 (?) .

Per Torpengren och hans hustru Anna dör båda året 1843, Anna i mars, Per i november.

Yngste sonen Andreas tar över gården. Han gifter sig med Lisa Halvardsdotter från Blixerud, Ekenäs.

Karl Ludvig och Albertina

Andreas och Lisas son Karl Ludvig gifter sig med Albertina Andersdotter, dotter till riksdagsmannen Anders Jonsson och Sara Märta Olsdotter. De bor och brukar hennes föräldrahem, Ögården i Sundsbyn fram till 1886 då Ludvig köper Del.

Ludvig och Albertina bygger samma år den stuga som finns på Del idag.

Albertina var syster till Lisa Katharina i Östistuga och till Nils i Västistuga. Hon och Ludvig fick 12 barn.

 

1931 dör Albertina och året därpå dör Ludvig. De flesta av deras barn har flyttat och bildat familj men dottern Hanna förblir ogift och

bor kvar på Del.

 

Staffan Svanvqvist om bilden ovan:

Och vid knuten står Hanna, det är det ingen tvekan om. Hennes hållning känns igen. Hon fyllde 75 år senare samma höst, den 11 november. Då fick hon presenter från brorsdottern Hagar med maken Malte. Det framgår av baksidan på bilden, för den är skickad

som vykort till "Barnmorskan Fru Hagar Mattsson, Förlossningshemmet, Gustavsberg, Stockholm".

Kortet är stämplat 24 november 1956 och där har Hanna skrivit:

 

"Kära Hagar och Malte! Ett varmt tack för hågkomst och gåvor på min födelsedag. Hoppas Ni mår bra allesammans. Är nu åter ensam här sedan de andra [brodern Ivar med maka Helga som brukade bo på Del över somrarna /stfns anm.] flyttat till Årjeng över vintern.

Har varit tomt och trist äfter dem, men får man vara frisk så går det nog. Nu har jag fått telefon så jag kan meddela mig med omvärlden.

Vyen här är ett flygfoto på Del. Känns det igen?

 

Hälsn. Faster Hanna"

 

År 1956 hände en hel del på Del i Kalvlund. På sommaren grävdes den nya brunnen, som fungerar fortfarande fast den brukar sina framåt sensommaren. Och på hösten drogs in telefon. Men dessförinnan togs flygbilden nedan.

 

Prydlig var trädgården, granhäcken tuktad, enen står på sin plats och öppna fält runt om, både i öster och i söder där fotbollsplanen

ligger idag. Mot väster var det också öppet. Det minns jag från början av sextiotalet, för stugan syntes nerifrån Gustavsforsvägen.

Vägen in mot stugan går längre ner kan man se. Den mäktiga asken står där den fortfarande står, nedanför ladugården, och lönnen

står vid syrenbuskarna som den gör än, fast bra mycket större idag. Bersån hade jag nästan glömt. Och är det inte ett fäste för en flaggstång som skymtar mitt i bersån?

 

Längst ner på bilden, till höger nedanför asken, ligger cementringarna till den brunn som måste vara på gång, samma brunn som idag.

 

Precis som Staffan skriver i texten ovan så var det öppet västerut från Del.

Bilden till höger är tagen vid en skidtävling i början av 70-talet.

Starten var på åkern mellan Öst- och Västistuga, och fotot är taget där.

I övre höger hörn av bilden ser man Del-stugan.

 

Dels åkrar intogs med tiden av sly och i början av 1980-talet sattes granplantor. Del försvann alltmer bakom en skärm av björk och gran.

Från att ha sett Del som på bilden till höger, så såg man så småningom bara taket men om kvällarna såg man ändå att det lyste om det var någon där. Granarna växte och så syntes inte längre taket heller, bara skorstenen. Till slut var Del helt skymt bakom skogen på de tidigare åkrarna.

 

Klicka på bilden för en större version av bilden.

Från början av 1970-talet bodde Hanna vintertid i en lägenhet på stationshuset i Trättlanda (ej Röstegen som det felaktigt står i

Mo's noteringar). Resten av året fortsatte hon bo på Del. Men sina allra sista år bodde Hanna på ålderdomshemmet i Töcksfors.

Mangårdsbyggnaden

Byggd 1886.

Minst ett tidigare hus har funnits på Del.

Stall och ladugård

Byggda 1897

Bod

Byggd år ?

I mitten av 1980-talet såldes huset med avstyckad tomt och används sedan dess som fritidshus.

De tre skogsskiftena såldes var för sig och sammanlades med respektive Höglund, Västistuga och Östistuga.

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetura adipisicing elit, sed do eiusmod tempor tincididunt nun ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim adipitt minim veniam, quis nostrud

Tom länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempora incididunt ut labore et dolore magnanum aliqua. Ut enim ad minim veniam, quisar.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.